Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων

 
en-USel-GR

 
Γραφείο ζωονόσων
Υπεύθυνος Γραφείου: Κωνσταντίνος Ντάνης, Ιατρός Εργασίας-Επιδημιολόγος, MSc

Αντικείμενο

Λειτουργίες και δράσεις
Προσωπικό & Τηλέφωνα επικοινωνίας

 

 

 

Αντικείμενο

Το Γραφείο Ζωονόσων έχει ως αντικείμενο τις λοιμώδεις ασθένειες που μεταδίδονται στον άνθρωπο από τα ζώα (ζωονόσοι). Οι ασθένειες της κατηγορίας αυτής που επιτηρούνται μέσω του συστήματος υποχρεωτικής δήλωσης νοσημάτων είναι:

Βρουκέλλωση

Εχινοκοκκίαση

Λεπτοσπείρωση

Πυρετός Q

Τριχίνωση(Τριχινέλλωση)

Άνθρακας ->

Λύσσα ->                           <->    Νοσήματα άμεσης δήλωσης        

Τουλαραιμία->                       

Μελιοείδωση-Μάλη

 


Λειτουργίες και δράσεις

Οι δράσεις του γραφείου περιλαμβάνουν:

· Επιτήρηση των  ζωονόσων και οργάνωση επιτήρησης τυχόν νεοεμφανιζόμενων νοσημάτων που εμπίπτουν στην κατηγορία των ζωονόσων

· Ανάλυση και ερμηνεία των συλλεγομένων δεδομένων των σχετικών νοσημάτων

· Διερεύνηση μεμονωμένων κρουσμάτων, συρροών και επιδημιών και συντονισμός της λήψης των απαραίτητων μέτρων δημόσιας υγείας που απορρέουν από αυτές, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας

· Προαγωγή ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και Κτηνιατρικών Αρχών με σκοπό την καταπολέμηση της βρουκέλλωσης στον αρχικό αγωγό μετάδοσης (εκτροφές ζώων)

· Συλλογή και ανάλυση δεδομένων διερεύνησης βρουκέλλωσης σε  εκτροφές ζώων που  σχετίζονται με κρούσματα βρουκέλλωσης σε άνθρωπο

· Τακτική συνεργασία με τις Δ/νσεις Υγείας και τις Δ/νσεις Κτηνιατρικής των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων για το συντονισμό των ενεργειών στη διερεύνηση κρουσμάτων ζωονόσων και την απόκριση σε συρροές κρουσμάτων

· Συμμετοχή στην υποδοχή και την εκτίμηση των δελτίων υποχρεωτικής δήλωσης νοσημάτων του Τμήματος και στο συντονισμό δράσεων δημόσιας υγείας που απορρέουν από αυτές

· Επιτήρηση των θανάτων (από όλες τις αιτίες),  μέσω ειδικού συστήματος, που  έχει σα σκοπό την εκτίμηση της διαχρονικής πορείας της θνησιμότητας σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στην Ελλάδα, ώστε να λαμβάνονται έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα. Συνεργασία με ληξιαρχεία, το Πανεπιστήμιο Πάτρας και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EuroMomo http://www.euromomo.eu/

· Απαντήσεις σε ερωτήσεις ιδιωτών, εγχώριων και διεθνών  οργανισμών (π.χ για επιδημιολογικά των σχετικών νοσημάτων, εκτίμηση κινδύνου κλπ)

· Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, συγγραφή εκθέσεων - επιστημονικών άρθρων.

· Διατήρηση επικαιροποιημένου ενημερωτικού υλικού στο δικτυακό τόπο του ΚΕΕΛΠΝΟ

· Διδασκαλία σε επαγγελματίες δημόσιας υγείας και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές στην Ελλάδα και διεθνώς στις αρχές και μεθόδους της επιδημιολογικής επιτήρησης και στη διερεύνηση επιδημιών (Μεταπτυχιακό Ιατρικής Καταστροφών-Πανεπιστημίου Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δημόσιας Υγείας-Πανεπιστημίου Κρήτης, Μεταπτυχιακό Δημόσιας Υγείας-Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, European Programme for Intervention Epidemiology Training (EPIET)-European Centre for Disease Prevention & Control (ECDC))

 


Προσωπικό & Τηλέφωνα επικοινωνίας

Γεώργιος Δουγάς, Κτηνίατρος
Ειρήνη Τερζάκη, Νοσηλεύτρια ΠΕ

Κατερίνα Λιόνα, Διοικητικός Υπάλληλος


210-8899045

210-8899137

210-8899135

210-8899098

Φαξ: 210-8899134 

Το ΚΕΕΛΠΝΟ | Δομές / Λειτουργίες | Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί | Προγράμματα | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
Copyright (c) 2019 ΚΕΕΛΠΝΟ - Design & Development by SDC S.A.