Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων

 
en-USel-GR

 
Γραφείο Νοσημάτων που Μεταδίδονται με Διαβιβαστές
Υπεύθυνος γραφείου : Δανάη Περβανίδου, Ιατρός, MPH, EPIET alumni


Σκοπός – αντικείμενο

Λειτουργίες και δράσεις

Προσωπικό & τηλέφωνα επικοινωνίας  

 

 

 

Σκοπός – αντικείμενο

Το Γραφείο Νοσημάτων που μεταδίδονται με διαβιβαστές έχει ως αντικείμενο τις λοιμώδεις ασθένειες που μεταδίδονται στον άνθρωπο από άλλους ανθρώπους ή ζώα με την μεσολάβηση ενδιάμεσων διαβιβαστών (συνήθως έντομα).  Οι ασθένειες της κατηγορίας αυτής που επιτηρούνται μέσω του συστήματος υποχρεωτικής δήλωσης νοσημάτων είναι:

 

Ελονοσία
Λεϊσμανίαση

Λοίμωξη από ιό του Δυτικού Νείλου

Εγκεφαλίτιδες από αρμποϊούς
Ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί που μεταδίδονται με διαβιβαστές        

Πανώλη

                               

 

Λειτουργίες και δράσεις

Οι δράσεις του γραφείου περιλαμβάνουν:

·  Επιτήρηση των νοσημάτων σε ανθρώπους που μεταδίδονται με διαβιβαστές

·  Οργάνωση επιτήρησης τυχόν νεοεμφανιζόμενων νοσημάτων (π.χ. Δημιουργία συστήματος επιδημιολογικής επιτήρησης για τη λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου με συμμετοχή ιατρών από όλη την Ελλάδα)

·  Ανάλυση και ερμηνεία των συλλεγομένων δεδομένων των σχετικών νοσημάτων

·  Διερεύνηση μεμονωμένων κρουσμάτων, συρροών και επιδημιών και συντονισμός της λήψης των απαραίτητων μέτρων Δημόσιας Υγείας που απορρέουν από αυτές, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Υγείας και άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας

·  Επιτόπιες διερευνήσεις σε περιστατικά βαρύνουσας σημασίας για την δημόσια υγεία για ακριβή συλλογή πληροφοριών και εντοπισμένες δράσεις παρέμβασης με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση 

·  Συμμετοχή στην υποδοχή και την εκτίμηση των δελτίων υποχρεωτικής δήλωσης νοσημάτων του Τμήματος και στο συντονισμό δράσεων δημόσιας υγείας που απορρέουν από αυτές

·  Απαντήσεις σε ερωτήσεις ιδιωτών, εγχώριων και διεθνών  οργανισμών (π.χ. επιδημιολογικά δεδομένα των σχετικών νοσημάτων, επιστημονικές εκτιμήσεις κ.λπ.)

·  Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, συγγραφή εκθέσεων - άρθρων

·  Διατήρηση επικαιροποιημένου ενημερωτικού υλικού στο δικτυακό τόπο του ΚΕΕΛΠΝΟ

· Τακτική συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Αρμποϊών και Αιμορραγικών Πυρετών του ΑΠΘ, την Τομέας Παρασιτολογίας, Εντομολογίας και Τροπικών Νόσων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), το Μπενάκειο Φυτοπαθαλογικό Ισνστιτούτο, το Συντονιστικό Κέντρο Αιμοεπαγρύπνησης (ΣΚΑΕ) και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας,  το Τμήμα λοιμωδών νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των Zώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης νοσημάτων (ECDC), για το συντονισμό των ενεργειών στη διερεύνηση κρουσμάτων και την απόκριση σε συρροές κρουσμάτων

· Διδασκαλία σε επαγγελματίες δημόσιας υγείας και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές στην Ελλάδα και διεθνώς στις αρχές και μεθόδους της επιδημιολογικής επιτήρησης και στη διερεύνηση επιδημιών (Μεταπτυχιακό Ιατρικής Καταστροφών-Πανεπιστημίου Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δημόσιας Υγείας-Πανεπιστημίου Κρήτης, Μεταπτυχιακό Δημόσιας Υγείας-Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, European Programme for Intervention Epidemiology Training (EPIET)-European Centre for Disease Prevention & Control (ECDC))

 

 

Προσωπικό & τηλέφωνα επικοινωνίας  

Αννίτα Βακάλη, Επόπτρια Υγείας, MPH, MSc 
Φωτεινή Μπινιάρη, Διοικητικός Υπάλληλος (ΠΕ)
Ανδρονίκη Ντάκου, Διοικητικός Υπάλληλος(ΔΕ)


210-8899052 
210-8899071 
210-8899072 
210-8899138   
210-8899137


Φαξ: 210-8899134

 

Το ΚΕΕΛΠΝΟ | Δομές / Λειτουργίες | Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί | Προγράμματα | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
Copyright (c) 2019 ΚΕΕΛΠΝΟ - Design & Development by SDC S.A.