Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων

 
en-USel-GR

 
Γραφείο ψυχοκοινωνικής στήριξης και ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων

Υπεύθυνος Γραφείου : Δαμάσκος Παναγιώτης, Κοινωνιολόγος Υγείας


Παρουσίαση Γραφείου

Ρόλος, λειτουργίες και δραστηριότητες

Πληροφορίες για το Κοινό

Πληροφορίες για τους Επαγγελματίες Υγείας

Επικοινωνιακό – Ενημερωτικό Υλικό

Αρχείο

Προσωπικό και στοιχεία επικοινωνίας

Τα νέα του Γραφείου

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

 

 

Παρουσίαση Γραφείου

Το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης υπάγεται από το 2005 στο Τμήμα Παρεμβάσεων στην Κοινότητα.

 

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του ΚΕΕΛΠΝΟ το Γραφείο Ψυχοκοινωνική Στήριξης «προγραμματίζει, οργανώνει, υλοποιεί και ελέγχει επιστημονικές δραστηριότητες όπως η ψυχοκοινωνική στήριξη ασθενών με λοιμώξεις, η επίλυση κοινωνικών τους προβλημάτων, η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης απέναντί τους και ο σχεδιασμός υπηρεσιών εξυπηρέτησης τους. Επίσης συντονίζει την συνεργασία του ΚΕΕΛΠΝΟ με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΗ.ΚΥ.Ο) που δραστηριοποιούνται εθελοντικά κατά των ειδικών λοιμώξεων».

 

Με την αναδιαμόρφωση του οργανογράμματος του ΚΕΕΛΠΝΟ (07.06.2010) στο Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης εντάσσεται το Γραφείο Ψυχοθεραπευτικών Παρεμβάσεων και μετονομάζεται σε Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και Ψυχοκοινωνικών Παρεμβάσεων του Τμήματος Παρεμβάσεων στην Κοινότητα.

 

 

Ρόλος, λειτουργίες και δραστηριότητες

Το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και Ψυχοθεραπευτικών Παρεμβάσεων  υπάγεται στο Τμήμα Παρεμβάσεων στην Κοινότητα.

Αρμοδιότητες του Γραφείου είναι:

•     Συμβουλευτική σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας που αφορούν οροθετικά άτομα

•     Κοινωνική στήριξη σε ατομικό επίπεδο

•     Παρεμβάσεις σε επίπεδο κοινότητας, διαχείριση κρίσεων και φοβικών αντιδράσεων του κοινού

•     Παρεμβάσεις κοινωνικής πολιτικής σε θέματα που αφορούν οροθετικά άτομα και γενικότερα σε θέματα AIDS

•     Θεσμικές παρεμβάσεις όταν αυτές κρίνονται απαραίτητες

•    Παρεμβάσεις σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες όπως χρήστες τοξικών ουσιών , μετανάστες, εκδιδόμενα άτομα, άτομα με ομοερωτικό προσανατολισμό κ.ά.

•     Ατομική ψυχολογική στήριξη οροθετικών και οικείου περιβάλλοντος

•     Επισκέψεις κατ΄ οίκον, παρακολούθηση περιστατικών στον χρόνο

•     Συνεργασία με Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων για κοινωνικοπρονοιακά θέματα οροθετικών και πρόσβασης στην θεραπεία

•     Συνεργασία με Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων για παρεμβάσεις σε επίπεδο ομαδικής στήριξης οροθετικών

•     Εποπτεία οροθετικών παιδιών

•     Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση ομάδων πληθυσμού σε θέματα πρόληψης AIDS/ΣΜΝ και κοινωνικής αντιμετώπισης οροθετικών ατόμων

•   Εκπαίδευση στελεχών υγείας και άλλων υπηρεσιών σε θέματα αρμοδιότητας του Γραφείου όπως διαχείριση περιστατικών, συμβουλευτικής, ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης, αντιμετώπισης στιγματιστικών στάσεων  κ.ά.

 

Δράσεις

1. Συμβουλευτική  και κοινωνική στήριξη σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο

2. Συμβουλευτική  και κοινωνική στήριξη σε επίπεδο ομάδας

3. Παρεμβάσεις στην κοινότητα - αντιμετώπιση κρίσεων

4. Παρεμβάσεις σε ιδιαίτερες πληθυσμιακές ομάδες

4.1. Ανασφάλιστοι οροθετικοί

4.2. Χρήστες τοξικών ουσιών

4.3. Μαθητικός και νεανικός πληθυσμός

4.4.  Άνεργοι οροθετικοί (υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων)

5. Παρεμβάσεις θεσμικών αλλαγών

            5.1. Κάλυψη των επανορθωτικών επεμβάσεων  σε περίπτωση λιποδυστροφίας από τα ασφαλιστικά ταμεία

            5.2. Οροθετικά άτομα και μεταγραφές

            5.3. Μη αναγραφή της οροθετικότητας στην βεβαίωση συνταξιοδότησης

6. Εκπαιδευτική δραστηριότητα

            6.1. Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σεμινάριο ομοταγών εκπαιδευτών στον στρατό

            6.2. Εκπαιδευτικά σεμινάρια με θέμα  «Ανακοίνωση - συμβουλευτική πριν & μετά το διαγνωστικό τεστ»

            6.3. Εκπαιδευτική διημερίδα με θέμα «Ανασφάλιστοι οροθετικοί και πρόσβαση στη θεραπεία»

            6.4. Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα  «HIV λοίμωξη . Ανακοίνωση –διαχείριση»

7. Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά δίκτυα

7.1. Correlation-European network on health and social inclusion

7.2. Ευρωπαϊκό δίκτυο για συνεργασία και ανταλλαγές σε θέματα  κοινωνικού αποκλεισμού και υγείας μεταναστών

7.3. Ευρωπαϊκό Δίκτυο Για την Ανδρική Πορνεία

8. Συνεργασία με ΜΚΟ

9. Συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες

10. Επιστημονικό έργο σε θέματα αρμοδιότητας του  Γραφείου

 

 

Πληροφορίες για το Κοινό  

 • Κοινωνικές παροχές
 1. Βιβλιάριο υγείας απόρων (Επικαιροποιημένο !)
 2. Διαδικασία για τον καθορισμό ποσοστού αναπηρίας (Επικαιροποιημένο !)

 

Πληροφορίες για τους Επαγγελματίες Υγείας

- ΦΕΚ 908 Β'/4-4-2016 - Αρ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132 Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφαλίστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας

- ΦΕΚ 1167 Β'/18-6-2015 - Τροποποίηση και Συμπλήρωση της υπ' αριθ. Γ.Π. οικ.56432/28-6-2014 (ΦΕΚ1753 Β') κοινή υπουργική απόφαση"Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών

- ΦΕΚ 1753 Β'/28-6-2014 - Αρ. Γ.Π./ΟΙΚ. 56432 Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών

- ΦΕΚ 76/9-7-2015 - Νόμος Υπ' Αριθμ. 4332 Μετεγγραφή Φοιτητών με Αναπηρία, Άρθρο 21. Στις σελίδες 24-25 γίνεται αναφορά για τη Μετεγγραφή Φοιτητών με Αναπηρία 67% και άνω

- "ΦΕΚ 358/14-2-2014 - Αριθμ. Φ151/17897/Β6 Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σελίδες 1-5"


- "ΦΕΚ 1506/4-5-2012 - Αριθμ.Φ11321/οικ. 10219/688 Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. Στις  σελίδες 10-11 γίνεται αναφορά στα ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS)".

- ΚΥΑ αρ.Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10807/530/13 (ΦΕΚ 1271 Β/28-5-2013 Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων που πάσχουν από συγγενή αιμολυτική αναιμία (Μεσογειακή - δρεπανοκκυταρική - μικροδρεπανοκκυταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.).

- Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228/ Α') Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

-  AIDS, Αρχές Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ατομικών Ελευθεριών (Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας  με αρ. πρωτ. Υ1/3239/4.7.2000)

(δείτε την εγκύκλιο εδώ)

-  Y.A. Φ.21/οικ. 2040 ΦΕΚ 1334/31.12.1998 «Καθορισμός δικαιολογητικών για την παροχή περίθαλψης από το ΙΚΑ στους άνεργους νέους ηλικίας μέχρι 29 ετών.»

(δείτε την υπουργική απόφαση εδώ) (δείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εδώ)

-  Ν. 2955/2001 ΦΕΚ Α’ 256/2.11.2001  «Ανασφάλιστοι αλλοδαποί»

(δείτε το πεδίο του νόμου εδώ)

-  Αρ. Πρωτ: Π2α/ΓΠ/οικ. 129908 Αθήνα, 16.12.2004  «Πιστοποιητικό Κοινωνικής Προστασίας»

(δείτε την απόφαση εδώ)

-  Υ.Α. Υ4α/48566/2005 ΦΕΚ Β’ 698/24.5.2005 «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών.»

(δείτε την υπουργική απόφαση εδώ)

-  Υ.Α. 139491/2006 ΦΕΚ Β’ 1747/16-30.11.2006 «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών.»

(δείτε την υπουργική απόφαση εδώ)

-   Διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσβαση στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης της χώρας σε αλλοδαπούς και ανασφαλίστους (Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  με αρ. πρωτ. Υ4α/οικ93443/18.08.2011)
(δείτε την εγκύκλιο εδώ)
- Διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσβαση στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης της χώρας σε Αλλοδαπούς και Ανασφάλιστους
(Συμπληρωματική της παραπάνω Εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας / 02.05.2012)
(δείτε την εγκύκλιο εδώ)
- Καταβολή επιδομάτων σε δικαιούχους προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης Αμεα
(Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας / 26.03.2013)

(δείτε την εγκύκλιο εδώ)
- "Ιατρική Περίθαλψη λόγω συνεχιζόμενης θεραπείας". Εγκύκλιος ΙΚΑ, 2001 (σε ισχύ)

 

Επικοινωνιακό – Ενημερωτικό Υλικό 

Αρχείο

-  Εκπαιδευτικό σεμινάριο για τα στελέχη των Κινητών Μονάδων του ΚΕΕΛΠΝΟ με θέμα: «Ανακοίνωση - συμβουλευτική πριν & μετά το διαγνωστικό τεστ, στις Κινητές Μονάδες του ΚΕΕΛΠΝΟ»
                  (Κατεβάστε το pdf)
-  Εκπαιδευτικό σεμινάριο για τα στελέχη της  ΜΚΟ PRAKSIS με θέμα: «Ανακοίνωση - συμβουλευτική πριν & μετά το διαγνωστικό τεστ»

(Κατεβάστε το pdf) 

-  Εκπαιδευτική διημερίδα : «Ανασφάλιστοι οροθετικοί και πρόσβαση στη θεραπεία»

(Κατεβάστε το pdf) 

 

 

Προσωπικό

 • Γιαννοπούλου Μαρία, Ψυχολόγος Υγείας
 • Κρομμύδα Ελένη, Κοινωνιολόγος
 • Μαντζαβίνου Καλλιόπη, Σχολική Ψυχολόγος
 • Ταμπάκη Ειρήνη, ΠΕ Διοικητικός
 • Μαντά Παναγιώτα, Διοικητικός

Στοιχεία επικοινωνίας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα:

Γραμματεία : 210-8817.475 (τηλέφωνο & φαξ),

Σύμβουλοι :  210-8817.472 

Ή να μας επισκεφθείτε στη διεύθυνση 3ης Σεπτεμβρίου 56,  3ος όροφος.

 

Ή να μας στείλετε κάποιο e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση

psychosocial@keelpno.gr .

 

Ταχυδρομική διεύθυνση

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων

Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και Ψυχοθεραπευτικών Παρεμβάσεων

3ης Σεπτεμβρίου 56 (3ος όροφος)

10433 Αθήνα

 

 


Τα νέα του Γραφείου

Το Γραφείο Ψυχκοινωνικής Στήριξης και Ψυχοθεραπευτικών Παρεμβάσεων του Τμήματος Παρεμβάσεων στην Κοινότητα, υλοποίησε με επιτυχία στις 19 Μαρτίου 2014 εκπαιδευτικό σεμινάριο για στελέχη της Μονάδας Απεξάρτησης «18 Άνω» του Ψ.Ν.Α. μετά από αίτημα τους. Το σεμινάριο είχε θέμα την διαχείριση θεμάτων  οροθετικότητας από στελέχη κοινωνικών υπηρεσιών.

"Εκπαίδευση στελεχών "18 Άνω" σε θέματα HIV-οροθετικότητας"

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην διαχείριση κοινωνικοπρονοιακών θεμάτων και θεμάτων που αφορούν την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Ως εκπαιδευτικά εργαλεία επιλέχθηκαν τόσο διαλέξεις για εξειδικευμένα θέματα όσο και η μελέτη περιπτώσεων. Οι ειδικότητες των στελεχών που εκπαιδεύτηκαν ήταν κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι.

_____________________

Το Τμήμα Παρεμβάσεων στην Κοινότητα του ΚΕΕΛΠΝΟ υλοποιεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, Κέντρο Ημέρας με την ονομασία “Open Doors” με σκοπό την πρόληψη του hiv/aids, των σεξουαλικά μεταδιδομένων νοσημάτων και την ενίσχυση της ψυχικής υγείας εκδιδομένων ατόμων και ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και Ψυχοθεραπευτικών Παρεμβάσεων, έχει αναλάβει την εκπαίδευση του προσωπικού που θα στελεχώσει το Κέντρο Ημέρας “Open Doors”.
             

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ OPEN-DOORS


Στις 11 έως 14 Φεβρουαρίου 2014 διοργάνωσε τετραήμερο σεμινάριο με σκοπό την εισαγωγή σε θέματα που αφορούν την ομάδα στόχο, την διεύρυνση των δεξιοτήτων των στελεχών σχετικά με την διαχείριση θεμάτων πορνείας και σωματικής και ψυχικής υγείας,  την ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων για την εργασία με άτομα της ομάδας στόχου.Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης έχουν προγραμματιστεί και άλλα σεμινάρια με εξειδικευμένη θεματολογία.

__________________________

Το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης των στελεχών του πραγματοποιεί σε τακτικά διαστήματα μαθήματα που απευθύνονται αποκλειστικά στα στελέχη του Γραφείου και άπτονται των αντικειμένων απασχόλησής τους και αρμοδιοτήτων τους.

Τα μαθήματα αυτά υλοποιούνται στους χώρους του Γραφείου 12:00μμ – 14:00μμ. Εισηγητές στα μαθήματα αυτά είναι τόσο στελέχη του Γραφείου όσο και επιστήμονες από άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς.

            Ενδεικτικά τα μαθήματα που έχουν γίνει η προγραμματίζονται:

 

·        «Εκτίμηση κινδύνου», (εισηγήτριες: κ. Δρέσιου Χ. και κ. Γιαννοπούλου Μ.)   

·        «Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα», (εισηγήτρια: κ. Κοντέ Β.)

·        «Δεξιότητες επικοινωνίας», (εισηγήτρια: κ. Δρέσιου Χ.)

·        «Ψυχική Υγεία», (εισηγήτρια: κ. Μαντζαβίνου Κ.)

·        «Ηλεκτρονική Υγεία» (εισηγητής: κ. Δαμάσκος Π.)

·        «Λοιμώδη Νοσήματα που μεταδίδονται με το αίμα» (εισηγήτρια: Αν. Καθ. Πολίτη Κ.)

·        «Στάσεις και αντιστάσεις απέναντι στην εξελικτική πορεία της νόσου», (εισηγήτρια: κ. Νικολοπούλου Λ.)

·        «Κοινωνικές έρευνες σχετικά με την ΗΙV λοίμωξη» (εισηγήτρια: Δρ. Ιωαννίδη Ε.)


Δείτε πληροφορίες για το τελευταίο εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργανώθηκε για στελέχη της ΜΚΟ "Θετική Φωνή"

 

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Κέντρο Ζωής,

μη κερδοσκοπικό σωματείο
Διοχάρους 9,  Ιλίσια 11528 Αθήνα

www.kentrozois.gr

 

Σύνθεση,
μη κερδοσκοπικό σωματείο

 

 

www.hiv.gr

 

Θετική Φωνή, Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος

μη κερδοσκοπικό σωματείο

Ανάφης 2,

11256, Αθήνα

 

www. positivevoice.gr

 

Ομοφυλοφιλική Λεσβιακή Κοινότητα  Ελλάδας (ΟΛΚΕ),
Χαλκοκονδύλη 25, 7ος όροφος

10432 Αθήνα

 

www.olke.org

 

 

Be positive

 

www.bepositive.gr

Ιστοσελίδα του ανθρωπιστικού κινήματος σχετικά με τον hiv/aids

 

www.hiv.humanism.gr

Eλληνικό κλινικό site για τον hiv/aids

 

www.hivaids.gr

Υπηρεσία του Body Health Resources Corporation, USA για ενημέρωση για τον hiv/aids στην αγγλική γλώσσα

 

www.thebody.com

“Terrence Higgins Trust”

Ενημέρωση για τον hiv/aids στην αγγλική γλώσσα

 

www.tht.org.uk

 

“Deutsche Aidshilfe”

Ενημέρωση για τον hiv/aids στην γερμανική γλώσσα

 

www.aidshilfe.de

 

“Aides”

Ενημέρωση για τον hiv/aids και τις ηπατίτιδες στη γαλλική γλώσσα

 

www.aides.org

 

GAYSEXualhealth

Ιστοσελίδα στην ελληνική γλώσσα για την σεξουαλική υγεία ανδρών που κάνουν σεξ με άνδρες

 

www.gaysexualhealth.gr

 

PRAKSIS

Στουρνάρη 57,

104 32, Αθήνα

 

www.praksis.gr

 

“Γιατροί χωρίς Σύνορα”

Ελληνικό Τμήμα

Ξενίας 15,11527 Αθήνα

 

www.msf.gr

 

“Γιατροί του Κόσμου Ελλάδος”

Σαπφούς 12, 10553 Αθήνα

Ιωνος Δραγούμη 65, 54630 Θεσσαλονίκη

 

www.mdmgreece.gr

 

“Helmsic” Ελληνική επιτροπή διεθνών σχέσεων και ανταλλαγών φοιτητών ιατρικής

 

www.helmsic.gr

 

Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι

 

www.greekhelsinki.gr

 

Παγκόσμιος Oργανισμός Yγείας (ΠΟΥ)

www.who.int

 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

 

www.cdc.gov

European Centre for  Disease Prevention and Control  (ECDC)

 

www.ecdc.eu

Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης  Μισθωτών (IKA)

www.ika.gr

 

Οργανισμός   Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

 

www.oaed.gr

 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

www.yyka.gov.gr

 

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

www.kep.gov.gr

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
(παρουσιάζονται με έμφαση στην τελευταία πενταετία
)


1. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
1. Το Γραφείο δέχεται καθημερινά τηλεφωνήματα από οροθετικά άτομα που απευθύνονται για την επίλυση κοινωνικών ζητημάτων ή ζητημάτων κοινωνικής πρόνοιας  (ενδεικτικά για το 2009 σημειώθηκαν 712 κλήσεις).

2. Στήριξη οροθετικών ατόμων  για διεκπεραίωση υποθέσεων τους, (ενδεικτικά για το 2009 υπήρξαν 73 τέτοια περιστατικά). Για την επαρκέστερη διεκπεραίωση αυτών των υποθέσεων είναι πολλές φορές απαραίτητη η επαφή και η συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες π.χ. Ασφαλιστικά Ταμεία, Πρόνοια, Κέντρα Αναφοράς, Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων κ.α.
3. Σε ιδιάζουσες περιπτώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο γίνονται κατ’ οίκον επισκέψεις για την παροχή στήριξης. (Ενδεικτικά για το 2009 υπήρξαν 8 περιπτώσεις).
4. Περιστατικά τα οποία παρακολουθούνται σε σταθερή βάση. Οροθετικά άτομα με χρόνια προβλήματα παρακολουθούνται σε σταθερή βάση. Θέματα που διαπραγματεύονται είναι αντιμετώπιση ενδοοικογενειακών και εργασιακών προβλημάτων, οικονομική αστάθεια, κ.λπ. . Ο αριθμός τέτοιων περιστατικών έχει ανέλθει στα 31.
5. Επισκέψεις μη οροθετικών ατόμων για ενημέρωση σχετικά με το aids ή ζητήματα σχέσεων με οροθετικά άτομα. (Ενδεικτικά για το 2009 υπήρξαν 28 περιπτώσεις).
6. Στήριξη οροθετικών παιδιών και του οικείου περιβάλλοντός τους σε βάθος χρόνου.
7. Ψυχολογική υποστήριξη οροθετικών ατόμων, σε ατομικό επίπεδο και επίπεδο ομάδας.
8. Οικονομική ενίσχυση άπορων οροθετικών ατόμων. Η οικονομική στήριξη γίνεται είτε μέσω της παροχής ειδικών δελτίων τροφίμων είτε μέσω χρημάτων, είτε μέσω της απευθείας κάλυψης κάποιων εξόδων (π.χ. έξοδα για έκδοση άδειας παραμονής, έξοδα για αποκλειστική νοσοκόμο, δικαστικά έξοδα, έξοδα διαμονής για περιορισμένο χρόνο σε ξενοδοχείο στην περίπτωση αστέγων).
Ενισχύονται οικονομικά:
·         Οικογένειες με οροθετικά παιδιά
·         Αλλοδαποί οι οποίοι δεν δικαιούνται επίδομα της Πρόνοιας.
·         Ηλικιωμένοι και άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας που δεν μπορούν να εργαστούν.
·         Αποφυλακισθέντες στην προσπάθεια τους για επανένταξη.
·        Άτομα τα οποία επιθυμούν να εργαστούν αλλά χρειάζονται στήριξη για την έναρξη της εργασίας.

(Ενδεικτικά το 2009 βοηθήθηκαν οικονομικά 42 άτομα και διατέθηκε το ποσό των 19.914,27€).

2. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΜΑΔΑΣ

 • Ομαδική θεραπεία οροθετικών ατόμων της Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός». Πρόκειται για μια προηγούμενη δράση του Γραφείου Ψυχοκοινωνικής Στήριξης την οποία από το 2001 είχε αναλάβει ψυχολόγος του Γραφείου και είχε ανασταλεί εξαιτίας της λήξης της σύμβασης εργασίας της. Μετά την τοποθέτηση στο Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης κοινωνιολόγου-ψυχοθεραπευτή η δράση αυτή επανενεργοποιήθηκε  με άριστα αποτελέσματα  Η ομάδα λειτουργεί σε εβδομαδιαία βάση και διαχειρίζεται θέματα κρίσης μετά από την διάγνωση καθώς και δημιουργίας θέματα υποστηρικτικού δικτύου
 • Συμβουλευτική ζεύγους με οροθετικά μέλη  για ζητήματα τεκνοποίησης, υιοθεσίας κλπ
 • Δημιουργία ψυχοθεραπευτικής ομάδας φιλοξενούμενων στον Ξενώνα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης στα Καμίνια του Πειραιά η οποία διαχειρίζεται θέματα δημιουργίας υποστηρικτικού δικτύου και θέματα γνωστοποίησης οροθετικότητας.

3. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ

Το Γ.ΨΚ.Υ. συμμετέχει από το 1996 ενεργά στην αντιμετώπιση κρίσεων με παρεμβάσεις στην κοινότητα και αγωγή κοινότητας. Παραδείγματα:
 • Παρέμβαση σε ατομικό  και συλλογικό επίπεδο στο Ηράκλειο Κρήτης σε περίπτωση που αφορούσε βίαιο οροθετικό άτομο, χρήστη ναρκωτικών ουσιών.
 • Παρέμβαση σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο στο Ηράκλειο Κρήτης σε περίπτωση που αφορούσε άστεγο οροθετικό άτομο.
 • Παρέμβαση σε συλλογικό επίπεδο στη περιοχή Λάρισας σε περίπτωση που αφορούσε 10χρονο οροθετικό παιδί.
 • Παρέμβαση στην κοινότητα της Σύρου σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο σε περίπτωση που αφορούσε οροθετικούς γονείς και τα παιδιά τους.
 • Παρέμβαση σε μαθητική κοινότητα του Πειραιά για περίπτωση οροθετικού παιδιού.
 • Συμμετοχή στην ομάδα για την αντιμετώπιση μετατραυματικού στρες συγγενών θυμάτων μετά την πτώση αεροπλάνου (Αύγουστος 2006).
 • Συμμετοχή στην ομάδα ψυχοκοινωνικής παρέμβασης στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές του Νομού Ηλείας.(Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2007).
 • Συμμετοχή στην ομάδα ψυχοκοινωνικής στήριξης του ΚΕΕΛΠΝΟ σε γονείς και εκπαιδευτικούς στην περιοχή της Ζαχάρως για την αντιμετώπιση του μετατραυματικού στρες λόγω των πυρκαγιών. (Οκτώβριος 2007 έως Φεβρουάριος 2008).
 • Παρέμβαση σε Νοσοκομείου του Βόλου σχετικά με οροθετική εργαζόμενη (Απρίλιος 2008 και Αύγουστος 2008).
 • Παρέμβαση στην κοινότητα της Ζακύνθου για περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας τσιγγάνων με οροθετικά παιδιά (Οκτώβριος 2008).

4. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

4.1. Ανασφάλιστοι οροθετικοί

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του το Γραφείο χειρίζεται θέματα ανασφάλιστων οροθετικών. Το 2007  αναλαμβάνει την ευθύνη του συντονισμού ομάδας  εργασίας, στην οποία συμμετέχουν και στελέχη του Γραφείου, για την διερεύνηση πρόσβασης στην αντιρετροϊκή αγωγή ανασφάλιστων και αλλοδαπών. Έγιναν επισκέψεις σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων και διερευνήθηκαν εξατομικευμένα όλες οι περιπτώσεις. Στα πλαίσια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στελεχών υγείας πραγματοποιήθηκε στις 20 & 21 Μαρτίου 2009 εκπαιδευτική διημερίδα με θέμα «Ανασφάλιστοι οροθετικοί και πρόσβαση στη θεραπεία» τα αποτελέσματα και οι προτάσεις της οποίας κατατέθηκαν τόσο στην διοίκηση του ΚΕΕΛΠΝΟ όσο και σε αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (βλέπε και εκπαιδευτική δραστηριότητα).
 
4.2. Χρήστες τοξικών ουσιών

1.  Το Γ.ΨΚ.Σ. σε συνεργασία με το Κέντρο Πολλαπλής Παρέμβασης διοργάνωσε από το 1998 έως το 2001 κάθε μήνα ενημερωτικά σεμινάρια σχετικά με το AIDS  και τις Ηπατίτιδες (ασφαλέστερο σεξ, ασφαλέστερη χρήση) που απευθύνονται σε ενεργούς χρήστες ενδοφλέβιων τοξικών ουσιών.

2.  Πραγματοποίηση μηνιαίων ενημερωτικών σεμιναρίων σε σχέση με την πρόληψη της hiv λοίμωξης σε πρώην και νυν εξαρτημένα άτομα σε συνεργασία με τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ «Παρέμβαση» και «Διάβαση» (2008 έως σήμερα).  
4.3. Μαθητικός και νεανικός πληθυσμός

Από σύστασης του το Γ.ΨΚ.Σ. πραγματοποιεί ενημερωτικές ομιλίες σε σχολεία συλλόγους και άλλους φορείς. Μετά την ένταξη του στο Τμήμα Παρεμβάσεων στην Κοινότητα (2005)  τα στελέχη του συμμετέχουν ενεργά στις ενημερωτικές εκστρατείες ενημέρωσης που οργανώνει και υλοποιεί το Τμήμα Παρεμβάσεων στη Κοινότητα. Πιο συγκεκριμένα, στελέχη του Γραφείου συμμετείχαν ως ενημερωτές  στην χειμερινή εκστρατεία ενημέρωσης του 2007 που έγινε στην Κοζάνη, Τρίκαλα και Καρδίτσα, στη θερινή εκστρατεία ενημέρωσης του 2007 στις περιοχές Καμένα Βούρλα, Ωρωπός και Γύθειο, στην  χειμερινή εκστρατεία ενημέρωσης του 2008 στις περιοχές Σπάρτη, Γύθειο, Τρίπολη, Κόρινθο, Χαλκίδα, στην θερινή εκστρατεία ενημέρωσης του 2008 στις περιοχές της Αττικής και στην χειμερινή εκστρατεία ενημέρωσης του 2009 στις περιοχές Μεταμόρφωσης και Άνδρου.
4.4.  Άνεργοι οροθετικοί
Τα στελέχη του Γραφείου Ψυχοκοινωνικής Στήριξης έχουν πιστοποιηθεί ως Στελέχη Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. Από το 1996 το Γραφείο έχει  υλοποιήσει 6 επιδοτούμενα προγράμματα τού Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου για την προώθηση στην απασχόληση άνεργων οροθετικών ατόμων ενώ είχε την υπευθυνότητα της συμμετοχής του ΚΕΕΛΠΝΟ ως εταίρου με συντονιστή εταίρο τον ΟΚΑΝΑ στην  διαχείριση  προγράμματος  Equal με τίτλο “Δημιουργία Εθνικού Δικτύου Εξειδικευμένων Κέντρων Κοινωνικής Στήριξης και προώθησης στην Απασχόληση των υπό Απεξάρτηση και των Απεξαρτημένων Ατόμων” (2001-2005).
Από την ένταξη του Γραφείου στο Τμήμα Παρεμβάσεων στην Κοινότητα (2005), τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται μέσω του Τμήματος . Συγκεκριμένα:
 • Το Γραφείο είχε την επιστημονική υπευθυνότητα του προγράμματος «Σχέδιο Δράσης Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.)» με τίτλο: «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Υπέρ Ειδικών μειονεκτουσών ομάδων (Φυλακισμένοι, μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45, οροθετικοί) – κοινωνική κατάρτιση, στήριξη και προώθηση στην αγορά εργασίας - Τεχνικές Συντήρησης Διατηρητέων Κτιρίων και Μνημείων» που υλοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης  ΔΙΟΝ-ΕΠΕΚΑ από  Δεκέμβριο 2007 έως  Ιούνιο 2008 και είχε ως αποτέλεσμα την κατάρτιση και προώθηση στην αγορά εργασία 14 άνεργων οροθετικών ατόμων.
 • Στελέχη του Γραφείου συμμετείχαν ως Στελέχη ΣΥΥ στο πρόγραμμα «Σχέδιο Δράσης Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.)» με τίτλο: «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Υπέρ Ειδικών μειονεκτουσών ομάδων (Φυλακισμένοι, μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45, οροθετικοί) – κοινωνική κατάρτιση, στήριξη και προώθηση στην αγορά εργασίας- Τεχνικές Συντήρησης Διατηρητέων Κτιρίων και Μνημείων» που υλοποιήθηκε στην Αθήνα σε συνεργασία με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης  ΔΙΟΝ-ΕΠΕΚΑ από Δεκέμβριο 2007 έως Μάιο  2008 και είχε ως αποτέλεσμα την κατάρτιση και προώθηση στην αγορά εργασία 14 άνεργων οροθετικών ατόμων.

5. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ  
5.1. Κάλυψη των επανορθωτικών επεμβάσεων  σε περίπτωση λιποδυστροφίας από τα ασφαλιστικά ταμεία  

Η χρόνια λήψη ορισμένων αντιρετροϊκών φαρμάκων επιφέρει μια σειρά παρενεργειών, μια εκ των οποίων είναι η λιποδυστροφία. που προκαλεί ανώμαλη κατανομή του λίπους στο σώμα. Οι αλλαγές που προκαλεί η λιποδυστροφία στο σώμα αλλά κυρίως στο πρόσωπο έχουν μεγάλο ψυχολογικό  και κοινωνικό αντίκτυπο. Η εξωτερική εμφάνιση αλλοιώνεται σε τέτοιο βαθμό ώστε το άτομο «χάνει» ουσιαστικά το πρόσωπο του, όπως το γνώριζε ο ίδιος και οι άλλοι, αλλά και το άτομο να γίνεται αναγνωρίσιμο με συνέπεια την διάκριση και τον αποκλεισμό. Στην Ελλάδα υπάρχουν ήδη εξειδικευμένες μονάδες που παρέχουν σε οροθετικούς τέτοιου είδους επανορθωτικές επεμβάσεις, το κόστος των οποίων όμως είναι αναγκασμένοι να το καλύπτουν οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι. Τα τελευταία χρόνια σε χώρες της Ευρώπης έχει εγκριθεί η κάλυψη αυτών των επεμβάσεων από τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία. Το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης έχει καταθέσει πρόταση προς το Τμήμα Παρεμβάσεων στην Κοινότητα ώστε  οι επανορθωτικές επεμβάσεις στο πρόσωπο σε περίπτωση λιποδυστροφίας να καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία των ασθενών αφού οι επεμβάσεις αυτές δεν γίνονται για λόγους φιλαρέσκειας αλλά για καθαρά ψυχολογικούς και κοινωνικούς λόγους που συντελούν στον μη αποκλεισμό του ατόμου και στην ένταξή του ως παραγωγική μονάδα στις κοινωνικές διεργασίες.  
5.2.
Οροθετικά άτομα και μεταγραφές
Σύμφωνα με την «εγκύκλιο μεταγραφών φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού» Φ5/125975/Β3 του Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων προβλέπεται η μεταγραφή φοιτητών που πάσχουν από μία σειρά νοσημάτων ή αναπηριών (32 νοσήματα) στα οποία δεν περιλαμβάνεται ο hiv/aids . Επειδή τα οροθετικά άτομα οφείλουν να κάνουν εξετάσεις  σε τακτά χρονικά διαστήματα από την Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων  που παρακολουθούνται, σε μερικές δε περιπτώσεις να νοσηλεύονται για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα, μια μεταγραφή σε Ανώτερο ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην πόλη που βρίσκεται η ΜΕΛ είναι σημαντική και τους δημιουργεί το αίσθημα ασφάλειας σχετικά με την άμεση αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος έχει σχέση με την υγεία τους.
Το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης έχει καταθέσει πρόταση προς το Τμήμα Παρεμβάσεων στην Κοινότητα ώστε να συμπεριληφθούν τα hiv+ άτομα στην παραπάνω εγκύκλιο ώστε να είναι δυνατή και εύκολη η μεταγραφή τους για τους λόγους που αναφέραμε.
5.3. Μη αναγραφή της οροθετικότητας στην βεβαίωση συνταξιοδότησης
Παρέμβαση στο Υπουργείο Εσωτερικών και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στους Ασφαλιστικούς φορείς  για την μη αναγραφή της οροθετικότητας στην βεβαίωση συνταξιοδότησης (συνεργασία με Αρχή Προστασίας  Δεδομένων).
 


6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
6.1. Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σεμινάριο ομοταγών εκπαιδευτών στον στρατό 

Το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης συμμετέχει και συντονίζει το
εκπαιδευτικό σεμινάριο ομοταγών εκπαιδευτών στον στρατό  που υλοποιεί  το Γραφείο HIV Λοίμωξης του ΚΕΕΛΠΝΟ στα πλαίσια του προγράμματος αγωγής υγείας «Ομοταγής εκπάιδευση» για την πρόληψη της μετάδοσης της hiv/aids λοίμωξης και των σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων στον στρατό.
6.2. Εκπαιδευτικά σεμινάρια με θέμα  «Ανακοίνωση - συμβουλευτική πριν & μετά το διαγνωστικό τεστ»
Το 2009 πραγματοποιήθηκαν  δύο τριήμερα εκπαιδευτικά σεμινάρια σε στελέχη της Μη Κυ. Ο. «Praksis» στην Αθήνα (17-19 Ιουνίου 2009) και στην  Θεσσαλονίκη (8-10  Ιουλίου 2009) μετά από δικό τους αίτημα. Συνολικά εκπαιδεύτηκαν  40 στελέχη.
Σκοπός των σεμιναρίων ήταν η εκπαίδευση των στελεχών της Μη Κυ.Ο «Praksis»  σε θέματα ανακοίνωσης και συμβουλευτικής πριν και μετά το διαγνωστικό τεστ. Λαμβάνοντας υπόψη τον χώρο εργασίας των συμμετεχόντων, το επιστημονικό και επαγγελματικό τους υπόβαθρο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  βασίστηκε στην μεθοδολογία της βιωματικής εκπαίδευσης και κινήθηκε προς τις ακόλουθες  κατευθύνσεις:
 • Εισαγωγή σε θέματα οροθετικότητας και των ψυχοκοινωνικών διατάσεων της
 • Διεύρυνση δεξιοτήτων σχετικά με την επικοινωνία και την συμβουλευτική
 • Παροχή και ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων στην συμβουλευτική πριν και μετά το τεστ
 • Δημιουργία πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των δύο δομών
 • Δημιουργία δικτύου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των οροθετικών
6.3. Εκπαιδευτική διημερίδα με θέμα «Ανασφάλιστοι οροθετικοί και πρόσβαση στη θεραπεία»
Η διημερίδα υλοποιήθηκε στην Αθήνα στις 20 & 21 Μαρτίου 2009 και  απευθυνόταν σε στελέχη Κοινωνικών Υπηρεσιών Νοσοκομείων που διαθέτουν Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων, σε προσωπικό που εργάζεται σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων και ασχολείται με κοινωνικά θέματα οροθετικών, στο επιστημονικό προσωπικό των παραπάνω υπηρεσιών (Ιατροί ΜΕΛ, Νοσηλευτές,  Ψυχολόγοι, Κοινωνιολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Επισκέπτες Υγείας, Διοικητικό Προσωπικό) το οποίο έχει άμεση επαφή με τα ψυχοκοινωνικά ζητήματα των οροθετικών ατόμων. Συμμετείχαν συνολικά 29 στελέχη από διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Σκοπός της διημερίδας ήταν η ενημέρωση των στελεχών Κοινωνικών Υπηρεσιών σχετικά με τη διαχείριση θεμάτων ανασφαλίστων οροθετικών, η ανταλλαγή μεθοδολογικών εργαλείων,  εμπειριών και γνώσεων και η ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.
Η εκπαίδευση βασίστηκε στην διαδραστική εκπαιδευτική μεθόδου. Τα αποτελέσματα και οι προτάσεις της διημερίδας κατατέθηκαν τόσο στην διοίκηση του ΚΕΕΛΠΝΟ όσο και σε αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
6.4. Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα  «
HIV λοίμωξη . Ανακοίνωση –διαχείριση»
Το σεμινάριο αυτό απευθύνθηκε σε στελέχη της ΜηΚυΟ «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» μετά από αίτημα τους και υλοποιήθηκε στις 6 και 7 Οκτωβρίου 2004. Εκπαιδεύτηκαν 14 στελέχη. Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η εκπαίδευση των στελεχών στην διαχείριση οροθετικών ατόμων και στην ανακοίνωση οροθετικού αποτελέσματος.
Λαμβάνοντας υπόψη τον χώρο εργασίας των συμμετεχόντων, το επιστημονικό και επαγγελματικό τους υπόβαθρο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  βασίστηκε στην μεθοδολογία της βιωματικής εκπαίδευσης και κινήθηκε προς τις ακόλουθες  κατευθύνσεις:
 1. Να δοθούν βασικές γνώσεις σχετικά με την hiv λοίμωξη και την οροθετικότητα.
 2. Να συζητηθούν ειδικά θέματα ανακοίνωσης οροθετικότητας.
 3. Να αναπτυχθούν δεξιότητες απαιτούμενες για την ανακοίνωση.
 4. Να καλυφθούν οι ψυχοκοινωνικές διαστάσεις της hiv λοίμωξης.
 5. Να συζητηθούν ειδικά θέματα ψυχοκοινωνικής παρέμβασης.
 6. Να δημιουργηθεί πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο δομών.
6.5. Εκπαιδευτικά σεμινάρια Στελεχών Ψυχοκοινωνικής Στήριξης με θέμα «Αντιμετώπιση οροθετικών ατόμων»
Το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης υλοποίησε δύο 4ήμερα εκπαιδευτικά σεμινάρια που θα απευθύνεται σε στελέχη κοινωνικών υπηρεσιών που εργάζονται εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
Το πρώτο πραγματοποιήθηκε στις 17-20 Δεκεμβρίου 2003 για στελέχη που εργάζονται στην Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα ενώ το δεύτερο στις 19-22 Μαΐου 2004 για στελέχη που εργάζονται στην Νότια και Νησιωτική Ελλάδα. Συνολικά εκπαιδεύτηκαν 48 στελέχη. Σκοπός ήταν ευαισθητοποίηση των στελεχών αυτών  και η ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με την αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων οροθετικών ατόμων και η δημιουργία πανελλαδικού δικτύου υπηρεσιών για οροθετικά άτομα. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης βασίσθηκε στην μέθοδο της βιωματικής εκπαίδευσης ώστε να προωθηθεί η ενεργή συμμετοχή και η ταύτιση των εκπαιδευομένων με το αντικείμενο. Λαμβάνοντας υπόψη τον χώρο εργασίας των συμμετεχόντων, το επιστημονικό και επαγγελματικό τους υπόβαθρο καθώς και το σκεπτικό υλοποίησης του σεμιναρίου, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κινήθηκε προς τις ακόλουθες  κατευθύνσεις:
 1. Να δοθούν βασικές γνώσεις σχετικά με την hiv λοίμωξη και την οροθετικότητα.
 2. Να καλυφθούν οι ψυχοκοινωνικές διαστάσεις της hiv λοίμωξης.
 3. Να συζητηθούν ειδικά θέματα ψυχοκοινωνικής παρέμβασης.
 4. Να παρουσιασθούν οι δράσεις και οι ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες του ΚΕΕΛΠΝΟ.
 5. Να αναπτυχθεί κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των υπηρεσιών.
 6. Να δημιουργηθεί ένα άτυπο δίκτυο συνεργασίας.
6.6. Συμμετοχή στα εκπαιδευτικά σεμινάρια ενημερωτών για το aids και τα ΣΜΝ 
Το ΓΨΚΣ συμμετείχε στην κατάρτιση  του προγράμματος και την υλοποίηση του εκπαιδευτικών σεμιναρίων ενημερωτών για το aids και τα ΣΜΝ  που πραγματοποίησε το Τμήμα Εκπαίδευσης σε ετήσια βάση από το 2004 έως το 2008. Οι εκπαιδευόμενοι ήταν στελέχη Υπηρεσιών από όλη την Ελλάδα και πραγματοποιούν ενημερωτικές ομιλίες σε σχολεία και στρατόπεδα της περιοχής τους.

6.7. Συμμετοχή των στελεχών ως εκπαιδευτές
Τα στελέχη του Γραφείου έχουν κληθεί πολλές φορές να συμμετέχουν ως εκπαιδευτές στα πλαίσια του αντικειμένου τους σε σεμινάρια που διοργανώνουν άλλοι φορείς7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

7.1. Correlation-European network on health and social inclusion
Το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης συμμετείχε στο πρόγραμμα Correlation-European Network on Health and Social Inclusion το οποίο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και την παροχή αποτελεσματικών στρατηγικών για την προώθηση υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών σε δύσκολα προσβάσιμους πληθυσμούς καθώς και άτομα του επιδεικνύουν υψηλού κινδύνου συμπεριφορές.
Ο βασικός στόχος ήταν α) η δημιουργία ενός κέντρου εμπειρογνωμόνων που θα  εγκαθιδρύσει διερευνημένα μοντέλα καλών πρακτικών για προαγωγή υγείας και πολιτικές υγείας, να προωθήσει την ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών σε στρατηγικές πρόληψης λοιμώξεων,  στην μείωση χρήσης ναρκωτικών, στην συλλογή σημαντικών πληροφοριών και επιδημιολογικών δεδομένων και την προαγωγή συγκρίσιμων στοιχείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και β) η δημιουργία ενός φόρουμ από οργανισμούς παροχής υπηρεσιών, κέντρα λήψης αποφάσεων, οργανώσεις αυτοβοήθειας, ερευνητές και  ώστε να ανιχνεύσει τις πλέον αποτελεσματικές στρατηγικές σε επίσημο επίπεδο και να διασπείρει τα αποτελέσματα σε διακρατικό επίπεδο συμβάλλοντας στην διαδικασία διεύρυνσης και στην συζήτηση για την ανισότητα. Η διάρκεια του δικτύου σε πρώτη φάση ήταν τρία χρόνια. (Ιανουάριος 2005- Απρίλιος 2008).  
7.2. Ευρωπαϊκό δίκτυο για συνεργασία και ανταλλαγές σε θέματα  κοινωνικού αποκλεισμού και υγείας μεταναστών

Συμμετοχή του Γραφείου Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στο εθνικό δίκτυο του «Ευρωπαϊκού δικτύου για συνεργασία και ανταλλαγές σε θέματα  κοινωνικού αποκλεισμού και υγείας μεταναστών» (Εθνικός συντονιστής «Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης») και συμμετοχή στην συλλογή στοιχείων για την σύνταξη της εθνικής έκθεσης  (2003-2004)
 
7.3. Ευρωπαϊκό Δίκτυο Για την Ανδρική Πορνεία
Το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης συμμετείχε από το 1999 έως το 2003 στο “Ευρωπαϊκό δίκτυο για την ανδρική πορνεία”.   Το δίκτυο συντονίζεται από την Ολλανδική οργάνωση AMOC/DHV ενώ για κάθε χώρα - μέλος έχουν ορισθεί εθνικοί συντονιστές. (Για την Ελλάδα είχε  ορισθεί ο Υπεύθυνος του Γραφείου Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Κοινωνιολόγος κ. Π. Δαμάσκος, ο οποίος από το 1999 είχε ορισθεί από το Δίκτυο συντονιστής των χωρών της Νοτίου Ευρώπης). Συμμετέχουν 16 ευρωπαϊκές χώρες. Οι δράσεις του ΕΔΑΠ αναφέρονται στην δικτύωση των διαφόρων οργανώσεων και όχι στην ανάπτυξη εθνικών προγραμμάτων. Σκοπός του δικτύου ήταν:  α) Η δικτύωση των  οργανώσεων που ασχολούνται με την ανδρική πορνεία και η ανάπτυξη νέων χώρων παρεμβάσεων. β) Η ανταλλαγή εμπειρίας και γνώσης για την ανάπτυξη στρατηγικών και μεθόδων πρόληψης από τον hiv και τα σμν. γ) Η έκδοση εντύπων που αφορούν εκδιδόμενους άνδρες  και συγγραφή εγχειριδίου καλών πρακτικών.
 


8. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΚΟ

Το Γ.ΨΚ.Σ. έχει συνεχή συνεργασία με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Κέντρο Ζωής, ACT-UP, Γιατροί του Κόσμου, Γιατροί χωρίς σύνορα, PRAKSIS).
 • Σε θέματα που αφορούν ατομικά περιστατικά.
 • Σε θέματα παρεμβάσεων σε ειδικούς πληθυσμούς (οροθετικοί κρατούμενοι, χρήστες, εκδιδόμενα άτομα).
 • Στη συνεργασία υλοποίησης προγραμμάτων.
 • Στην εκπαίδευση στελεχών και εθελοντών (π.χ. «Κέντρο Ζωής», PRAKSIS).

9. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Για την διεκπεραίωση θεμάτων αρμοδιότητας του και για την επίλυση θεμάτων που απασχολούν τους ωφελούμενους του Γραφείου το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με ένα μεγάλο αριθμό φορέων και οργανισμών όπως:
 • Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων
 • Πρόνοιες
 • Ασφαλιστικούς φορείς (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κ.α.)
 • Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία
 • ΠΙΚΠΑ
 • Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας
 • Ίδρυμα «Μητέρα»
 • Κοινωνικές Υπηρεσίες Ιδρυμάτων«Χαμόγελο του Παιδιού»
 • «Μέριμνα»
 • Ελληνικό Συμβούλιο για τους πρόσφυγες
 • Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης
 • ΟΚΑΝΑ
 • ΚΕΘΕΑ
 • Υπουργεία
 • Τμήμα Αλλοδαπών (Υπ.Εσωτερικών)
 • Ασφάλεια- Τμήμα μεταγωγών

10. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ  ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Τα στελέχη του Γραφείου προωθώντας το έργο του Γραφείου αλλά και του ΚΕΕΛΠΝΟ γενικότερα συμμετέχουν με εισηγήσεις και ανακοινώσεις θεμάτων της αρμοδιότητας τους σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια, όπως το Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS, Συνέδριο Αγωγής και Προαγωγής Υγείας, Διεθνής Συνάντηση του Κέντρου Έρευνας και Yποστήριξης θυμάτων κακοποίησης και κοινωνικού Αποκλεισμού κ.α.


Για το 2010 το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης των στελεχών του πραγματοποιεί εβδομαδιαία μαθήματα που απευθύνονται αποκλειστικά στα στελέχη του Γραφείου και άπτονται των αντικειμένων απασχόλησής τους και αρμοδιοτήτων τους. Τα μαθήματα αυτά υλοποιούνται κάθε Τετάρτη στους χώρους του Γραφείου από τις 12:00 μ.μ – 14:00 μ.μ.. Εισηγητές στα μαθήματα αυτά είναι τόσο στελέχη του Γραφείου όσο και επιστήμονες από άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς.

Το ΚΕΕΛΠΝΟ | Δομές / Λειτουργίες | Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί | Προγράμματα | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
Copyright (c) 2019 ΚΕΕΛΠΝΟ - Design & Development by SDC S.A.