Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων

 
en-USel-GR

 
Γραφείο HIV / AIDS & Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων
Υπεύθυνη Γραφείου : Δήμητρα Παρασκευά, Ιατρός-Παθολόγος

Σκοπός του γραφείου
Λειτουργίες του γραφείου και αντικείμενο των δράσεων
Δράσεις Γραφείου
Προσωπικό και στοιχεία επικοινωνίας Γραφείου HIV & Σ.Μ.Ν.


Σκοπός του γραφείου
Η HIV/AIDS λοίμωξη παραμένει ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας τόσο σε παγκόσμια κλίμακα όσο και στη χώρα μας. Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), ως ο κατεξοχήν φορέας δημόσιας υγείας στην Ελλάδα, προσπάθησε από τα πρώτα χρόνια της επιδημίας να παρακολουθήσει με επιστημονικό και οργανωμένο τρόπο την πορεία της νόσου και να συντονίσει τις δράσεις για την αντιμετώπισή της, δημιουργώντας το γραφείο HIV λοίμωξης. Μεταγενέστερα, λαμβάνοντας υπόψη τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην HIV λοίμωξη και στα υπόλοιπα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ), επέκτεινε τις αρμοδιότητες του γραφείου και το μετονόμασε Γραφείο HIV λοίμωξης και ΣΜΝ.


Λειτουργίες του γραφείου και αντικείμενο των δράσεων

Ειδικά για την HIV λοίμωξη, το γραφείο είναι υπεύθυνο:
  • για την επιδημιολογική επιτήρησή της μέσω του συστήματος υποχρεωτικής δήλωσης,
  • για την εποπτεία χορήγησης αντιρετροϊκών φαρμάκων, τόσο θεραπευτικά όσο και στο πλαίσιο αντιμετώπισης περιπτώσεων επαγγελματικής και μη επαγγελματικής έκθεσης στον HIV,
  •  για την καταγραφή της συχνότητας εμφάνισης ανθεκτικών στελεχών του ιού στη θεραπευτική αγωγή,
  • για την παροχή επιστημονικών γνωμοδοτήσεων και πληροφοριών,
  • και για τη συνεργασία με ένα εκτεταμένο δίκτυο μονάδων λοιμώξεων, κλινικών και εργαστηρίων στον Ελληνικό χώρο αλλά και με μεγάλους υγειονομικούς φορείς σε παγκόσμιο επίπεδο.
Επιπρόσθετα, και στο πλαίσιο εφαρμογής διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών, το γραφείο HIV λοίμωξης εκπόνησε, σε συνεργασία με άλλους κρατικούς φορείς αλλά και με μη κυβερνητικές οργανώσεις, εθνικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της HIV λοίμωξης, το οποίο βασίζεται στην πρόληψη, στην αγωγή υγείας και στην ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. (Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το HIV/AIDS 2008 - 2012).

Στο ίδιο πλαίσιο, το γραφείο συνέταξε τις Εθνικές αναφορές για το HIV/AIDS τα έτη:
2008 
Αναφορά της Γενικής Συνόδου των Ηνωμένων Εθνών UNGASS για το HIV/AIDS στην Ελλάδα το 2008, (ελληνικά)
και 2010
Αναφορά της Γενικής Συνόδου των Ηνωμένων Εθνών UNGASS για το HIV/AIDS στην Ελλάδα το 2010 (αγγλικά)

Το γραφείο έχει την ευθύνη του σχεδιασμού και συντονισμού των ενεργειών - σε συνεργασία με κλινικές και εργαστήρια - για την επιδημιολογική επιτήρηση των Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων Νοσημάτων και πιο συγκεκριμένα της σύφιλης, της γονόρροιας και των χλαμυδιακών λοιμώξεων.Το γραφείο οφείλει:
  • να παρέχει στοιχεία για την πορεία των ανωτέρω λοιμώξεων στην Ελλάδα και
  • να μεριμνά για την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για τα ΣΜΝ, με περιοδική ανανέωσή τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τα υπάρχοντα, κάθε φορά, επιστημονικά δεδομένα.
Αν και οριστική απάντηση στο πρόβλημα του HIV/AIDS δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, το ΚΕΕΛΠΝΟ και το γραφείο HIV λοίμωξης και ΣΜΝ θα συνεχίζουν να εργάζονται με επιστημονική συνέπεια για την καλύτερη δυνατή ενημέρωση και προστασία των πολιτών.


Δράσεις Γραφείου
  • Αναφορά δράσεων γραφείου HIV λοίμωξης, Σ.Μ.Ν & Esther για το έτος 2009
  • Αναφορά δράσεων γραφείου HIV λοίμωξης, Σ.Μ.Ν & Esther για το έτος 2008

Προσωπικό 

Γιάννου Φωτεινή
Γκοτζάνη Ορνέλα
Ίσαρη Αικατερίνη
Πατρινός Σταύρος
Πύλλη Μαγδαλινή 
Τσιάρα Χρυσούλα 
Χατζηθεοδώρου Ελένη
Γκουλέτσα Μαρία 
Κοκκινέλη Σοφία 
Οικονόμου Φωτεινή 
Φαραγγιτάκη Χρυσάνθη


Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 210 5212-129, 210 5212-133

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
d.paraskeva@keelpno.grΤο ΚΕΕΛΠΝΟ | Δομές / Λειτουργίες | Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί | Προγράμματα | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
Copyright (c) 2019 ΚΕΕΛΠΝΟ - Design & Development by SDC S.A.