Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων

 
en-USel-GR

 
ΚΕΕΛΠΝΟ Θεσσαλονίκης

Παρουσίαση του Γραφείου

Λειτουργίες και δράσεις του Γραφείου

-      Ενημέρωση / Εκπαίδευση

-      Συμβουλευτική Υποστήριξη / Παρέμβαση/ Ενημέρωση

-      Επιδημιολογική επιτήρηση

-      Διασύνδεση – Συνεργασίες

-      Διοργάνωση – Στήριξη Συνεδρίων & Ημερίδων

-      Αναφορές δράσεων

Ανθρώπινο Δυναμικό και στοιχεία Επικοινωνίας

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και χρήσιμα τηλέφωνα διασύνδεσης

 

 

Παρουσίαση του Γραφείου

Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Θεσσαλονίκης αποτελεί μια περιφερειακή υπηρεσία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων με έδρα την Αθήνα, που συντονίζει, υποβοηθά, σχεδιάζει και υλοποιεί στη Βόρεια Ελλάδα δράσεις με στόχο την ενημέρωση και την πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων. Επιπλέον, το ΚΕΕΛΠΝΟ Θεσσαλονίκης παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη σε οροθετικά άτομα και σε άτομα του οικείου περιβάλλοντός τους.

Ορισμένες από τις δράσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ Θεσσαλονίκης είναι αλληλοεξαρτώμενες και απόλυτα συμπληρωματικές των δράσεων και των προγραμμάτων που υλοποιεί η κεντρική υπηρεσία του Φορέα. Ωστόσο, υπάρχουν και δράσεις που οργανώνονται και υλοποιούνται εξ ολοκλήρου από το προσωπικό του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Θεσσαλονίκης.

Από το 1998 αποτελεί μια υπηρεσία που είναι διαρκώς διαθέσιμη, προσιτή και αποδεκτή στον γενικό πληθυσμό της Βορείου Ελλάδος.

Αποδέκτες των παρεχόμενων υπηρεσιών μας είναι ο φοιτητικός και μαθητικός πληθυσμός, οι στρατευμένοι νέοι, το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, τα οροθετικά άτομα και το οικείο περιβάλλον τους, το ευρύτερο κοινό.

 

Λειτουργίες και δράσεις του Γραφείου

Το ΚΕΕΛΠΝΟ Θεσσαλονίκης καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που αφορά στην:

Α. Ενημέρωση / Εκπαίδευση

 • Ενημέρωση και βιωματική εκπαίδευση του μαθητικού πληθυσμού σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για θέματα που σχετίζονται με την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, την σύλληψη και την αντισύλληψη, την HIV λοίμωξη, τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (Σ.Μ.Ν.), τις ιογενείς ηπατίτιδες και τη φυματίωση.
 • Βιωματική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα: «Διαφυλικές Σχέσεις, Σεξουαλική Αγωγή – HIV Λοίμωξη και Σ.Μ.Ν »
 • Στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος «Κοινωνικό Σχολείο» το επιστημονικό προσωπικό του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Θεσσαλονίκης υλοποιεί ενημερωτικές παρεμβάσεις στα σχολεία. 
Ειδικότερα, υλοποιούνται ενημερωτικές παρεμβάσεις:
 • στην Α΄ Τάξη των Λυκείων με θέμα: «HIV/AIDS και Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα» (Σ.Μ.Ν.).
 • στη Γ΄ Τάξη των Γυμνασίων με θέμα: «HIV/AIDS και (Σ.Μ.Ν.).
 • στην Ε΄ Τάξη των Δημοτικών Σχολείων με θέμα: «Υγιεινή των Χεριών και του Αναπνευστικού».
Πατήστε εδώ για ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό


Β. Συμβουλευτική Υποστήριξη / Παρέμβαση/ Ενημέρωση

 • Σε όλα τα οροθετικά άτομα -είτε αυτά παρακολουθούνται στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του Π.Γ.Ν.Θ. Α.Χ.Ε.Π.Α. είτε σε άλλες μονάδες της Ελλάδας- καθώς και στους συντρόφους και τους συγγενείς τους, προσφέρονται συμβουλευτική υποστήριξη και ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες από την αρχή της διάγνωσης της οροθετικότητας. Επίσης, σε συνεργασία με τη ΜΕΛ του Π.Γ.Ν.Θ. Α.Χ.Ε.Π.Α. και το Κέντρο Αναφοράς AIDS Βορείου Ελλάδος παρέχεται η δυνατότητα συμβουλευτικής υποστήριξης πριν και μετά το test ανίχνευσης αντισωμάτων για την HIV λοίμωξη.
 • Παρέχονται πληροφορίες στον γενικό πληθυσμό για τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (Σ.Μ.Ν.) και την HIV λοίμωξη, μέσω τηλεφώνου, ανώνυμα και εμπιστευτικά.
 • Επιπρόσθετα, ενημερώνεται ο γενικός πληθυσμός για την HIV λοίμωξη και τα Σ.Μ.Ν. στο πλαίσιο διαφόρων κοινωνικών εκδηλώσεων, όπως δράσεων για την 1η Δεκεμβρίου - Παγκόσμια Ημέρα AIDS, ή άλλων δράσεων, π.χ. Φεστιβάλ Βιβλίου, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Πατήστε εδώ για ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό

 • Υλοποιούνται παρεμβάσεις σε επίπεδο κοινότητας και εκπαιδεύσεις Ιατρονοσηλευτικού Προσωπικού με στόχο την αντιμετώπιση κρίσεων. Ειδικότερα από τον Αύγουστο του 2010 έγιναν ενημερώσεις στον γενικό πληθυσμό σε Νομούς όπου παρατηρήθηκαν κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Επιπλέον, έγινε ενημέρωση στο Ιατρονοσηλευτικό Προσωπικό των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ.) της 3ης και 4ης ΥΠΕ στην Κεντρική, Δυτική κι Ανατολική Μακεδονία και Θράκη καθώς και στα Κ.Υ. της 5ης ΥΠΕ στη Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα.

Γ. Επιδημιολογική Επιτήρηση

 • Συμβολή στο Σύστημα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του ΚΕΕΛΠΝΟ και συνεργασία με τις Διευθύνσεις Υγείας των εκάστοτε Νομών.
 • Επιτήρηση της γρίπης μέσω του Συστήματος Παρατηρητών Νοσηρότητας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Sentinel) – Ιατροί Μονάδων Υγείας ΙΚΑ (ΙΚΑ Βορείου Ελλάδος) για την περίοδο εποχικής γρίπης. Συμμετοχή στη διάθεση υλικού συντήρησης και μεταφοράς κλινικών δειγμάτων για διερεύνηση ενδεχόμενων κρουσμάτων Γρίπης Πτηνών και Νέας Γρίπης (Η1Ν1).
 • Διενέργεια διαφόρων επιδημιολογικών μελετών σε συνεργασία με την Κεντρική Υπηρεσία, όπως η πληθυσμιακή οροεπιδημιολογική μελέτη του ΚΕΕΛΠΝΟ για τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Δ. Διασύνδεση-Συνεργασίες

 • Το ΚΕΕΛΠΝΟ Θεσσαλονίκης συνεργάζεται στενά με διάφορες Ιατρικές Υπηρεσίες και Φορείς Υγείας και ανάλογα με την περίπτωση γίνεται η παραπομπή των ατόμων.
 • Η πολυετής συνεργασία με διάφορους φορείς της Βορείου Ελλάδος οδήγησε στη δημιουργία ενός άτυπου δικτύου φορέων με τους οποίους υπάρχει συνεργασία απρόσκοπτα και δημιουργικά για την υλοποίηση ενημερωτικών δράσεων για την HIV λοίμωξη και τα Σ.Μ.Ν.. Οι δράσεις αφορούν στην οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων και ημερίδων. Ενδεικτικά, αναφέρονται συνεργασίες με Δήμους και Νομαρχίες της Βορείου Ελλάδος, ΜΗ.ΚΥ.Ο., κέντρα πρόληψης, νοσοκομεία, Τ.Ε.Ι., Νεολαίες Φοιτητών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Ε. Διοργάνωση – Στήριξη Συνεδρίων & Ημερίδων

Το ΚΕΕΛΠΝΟ Θεσσαλονίκης συμμετέχει στην οργάνωση και στη διεξαγωγή των ημερίδων και σεμιναρίων που υλοποιεί οργανισμός στη Βόρεια Ελλάδα.


Στ. Αναφορές Δράσεων

- Αναφορά Δράσεων για τον ιό του Δυτικού Νείλου, έτος 2010
- Αναφορά Δράσεων για τον ιό του Δυτικού Νείλου, έτος 2011 (Ημερίδες - Αγωγή Υγείας κ.ά.)
- Αναφορά Δράσεων για το 29ο Φεστιβάλ Βιβλίου 2010
- Αναφορά Δράσεων για την 1η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα AIDS 2009
- Αναφορά Δράσεων για την 1η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα AIDS 2010

 

Ανθρώπινο Δυναμικό

Επιστημονικό Προσωπικό:

 • Γκόμα Φανή, Υπεύθυνη Γραφείου, MSc Συμβουλευτική Ψυχολογία, ΜΔΕ Διοίκηση Μονάδων Υγείας
 • Χαλκίδου Σοφία, Ψυχολόγος, MSc Ψυχολογία Υγείας
 • Μυλωνά Ευαγγελία, Επισκέπτρια Υγείας, ΜΔΕ ΠΦΥ

Διοικητικό Προσωπικό:

 • Γιάννακα Ματίνα
 • Καραγκούνη Σοφία
 • Τσακλίδου Κωνσταντίνα

 

Επικοινωνία

ΚΕΕΛΠΝΟ Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση: Εγνατίας 76, 6ος Όροφος  Τ.κ. 546 24, Θεσσαλονίκη

Τηλ. Επικοινωνίας: 2310-229139, 2310-243363 Fax: 2313-320623

E-mail: keelpno.thess@keelpno.gr


Χρήσιμοι σύνδεσμοι και χρήσιμα τηλέφωνα διασύνδεσης

Σύνδεσμοι

Τηλέφωνα
 • Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων Π.Γ.Ν.Θ. Α.Χ.Ε.Π.Α.  2310 – 993271
 • Κέντρο Αναφοράς AIDS Β. Ελλάδος  2310 - 999161
 • Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων 2310 - 968310, 2313- 308700
 • Γραφείο Πρόληψης και Αγωγής Σ.Μ.Ν., Νοσοκομείο  Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης (ΝΑΔΝΘ)  2313 – 308869
 • Τηλεφωνική Γραμμή AIDS – ΚΕΕΛΠΝΟ  210 – 7222222
 • Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κεντρικού Τομέα 2310 – 270036, 2310 – 268841
 • Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Δυτικού Τομέα 2310 – 762918
 • Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βορειοδυτικού Τομέα 2310 – 629159, 2310 - 629310
 • Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής 2310 – 845130-1, 2310 – 845900
 • ΟΚΑΝΑ 1031
 • ΙΘΑΚΗ – Κέντρο Ενημέρωσης 2310 – 270110
 • Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας 2310 – 500477-8
 • Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) 2310 – 517959,2310 – 523511
 • Πολυιατρείο Γιατροί Χωρίς Σύνορα 2310 – 556146
 • Ανοιχτό Πολυιατρείο Γιατροί του Κόσμου 2310 - 566641, 2315-314206


 
 

Τηλ. Επικοινωνίας & Fax : 2310-229139, 2310-243363

Το ΚΕΕΛΠΝΟ | Δομές / Λειτουργίες | Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί | Προγράμματα | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
Copyright (c) 2019 ΚΕΕΛΠΝΟ - Design & Development by SDC S.A.