Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων

 
en-USel-GR

 
Ξενώνας Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης

Ίδρυση Ξενώνα

Διοικητική Διάρθρωση Ξενώνα

Κτήριο Ξενώνα

Σκοπός λειτουργίας του Ξενώνα

Ποιοι υποβάλλουν αίτημα φιλοξενίας

Χρόνος φιλοξενίας

Κοινωνική απήχηση

 

Υπεύθυνος Ξενώνα : Δημητρόπουλος Χρήστος

 

Ίδρυση Ξενώνα

Ο Ξενώνας Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης ατόμων με ΗΙV λοίμωξη του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ) στεγάζεται στον Πειραιά και λειτουργεί από το 1993 ως Περιφερειακή Υπηρεσία του Οργανισμού. Υπήρξε η πρώτη δομή φιλοξενίας για άτομα με ΗΙV λοίμωξη που λειτούργησε στην Ελλάδα.

Η δομή αυτή δημιουργήθηκε με σκοπό να προσφέρει τα απολύτως απαραίτητα για διαβίωση (στέγη- σίτιση) σε άτομα άπορα ή εκδιωχθέντα από τον κοινωνικό ιστό (οικογένεια ή/και εργασιακό χώρο) λόγω του κοινωνικού στίγματος το οποίο, ακόμα και σήμερα, συνοδεύει τις περισσότερες φορές την πρωτοδιάγνωση της ΗΙV λοίμωξης.

 

Διοικητική Διάρθρωση Ξενώνα

Ο Ξενώνας Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης :

 • Διοικείται από τον Υπεύθυνο της δομής,
 • Ο οικονομικά υπεύθυνος διεκπεραιώνει την καθημερινή εύρυθμη λειτουργία,
 • Το επιστημονικό προσωπικό  (η ψυχολόγος, η κοινωνιολόγος και η κοινωνική λειτουργός  του Ξενώνα) παρακολουθεί και υποστηρίζει τους φιλοξενούμενους,
 •  Η Νοσηλεύτρια της δομής αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την εκτέλεση των ιατρικών θεραπευτικών εντολών κάθε φιλοξενούμενου και, επιπλέον, παρακολουθεί και διευκολύνει τις διαδικασίες των περιοδικών ιατρικών ελέγχων στα Νοσοκομεία,
 • Ιατρός επισκέπτεται τον Ξενώνα δυο φορές την εβδομάδα έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα επαφής και διαλόγου με τους φιλοξενούμενους επί ιατρικών θεμάτων. Η αντιμετώπιση ήπιων παθολογικών καταστάσεων στο  Ξενώνα αποτρέπει την επίσκεψη των αρρώστων στα εφημερεύοντα νοσοκομεία και συμβάλλει στην αποσυμφόρηση της τριτοβάθμιας περίθαλψης,
 • Για λόγους ασφαλείας, η δομή φυλάσσεται σε συνεχή βάρδια & τις ημέρες των αργιών από ειδικό άτομο (φύλακα).

Κτήριο Ξενώνα

·     Το κτήριο, στο οποίο στεγάζεται και λειτουργεί ο Ξενώνας βρίσκεται σε ημιαστική  περιοχή του Πειραιά, διαθέτει 6 δίκλινα δωμάτια  και 1 μονόκλινο, και έχει δυνατότητα φιλοξενίας 13 συνολικά ατόμων. Έως σήμερα έχουν φιλοξενηθεί στο χώρο συνολικά 139 άτομα (102 άνδρες, 37γυναίκες).

 

Σκοπός λειτουργίας του Ξενώνα

Σκοπός της λειτουργίας του Ξενώνα είναι :

 • Η παροχή στέγης – σίτισης σε άτομα με ΗΙV λοίμωξη,
 • Παροχή ιατρονοσηλευτικής υπηρεσίας σε στενή και συνεχή συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς τους των Μονάδων Ειδικών Λοιμώξεων (Μ.Ε.Λ.) των Νοσοκομείων (ρυθμίσεις ιατρικών εξετάσεων –  καθημερινή παρακολούθηση χορηγούμενων θεραπειών),
 • Ψυχολογική υποστήριξη σε οροθετικά άτομα διαμένοντα στον Ξενώνα, σε πρώην φιλοξενούμενους, αλλά και σε μη φιλοξενούμενους, που ζητούν συμβουλή ή/ και βοήθεια,
 • Σύσταση θεραπευτικών ομάδων προς αποφόρτιση εντάσεων συμβιωτικού χαρακτήρα,
 • Διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (εκδρομές κ.λπ.),
 • Συνεργασία  με κοινωνικούς φορείς με σκοπό τη α)  διευθέτηση διοικητικών εκκρεμοτήτων και β)  διερεύνηση πιθανοτήτων επαγγελματικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης όσων πληρούν τις προϋποθέσεις εργασιακής απασχόλησης,
 • Επικοινωνία και σύνδεση με την οικογένεια ή/ και τους φίλους  των φιλοξενούμενων με επιδίωξη τη διατήρηση καλών σχέσεων ή την  εξομάλυνση πιθανόν διαταραγμένων ενδοοικογενειακών καταστάσεων, που συχνά ταλαιπωρούν τους φιλοξενούμενους,
 • Συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Φυλακών. Ψυχολογική / νομική υποστήριξη σε όσους επιθυμούν μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας,
 • Συνεργασία με εθελοντές,
 • Συνεργασία με τοπικούς φορείς με σκοπό την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της τοπικής κοινότητας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά.

Ποιοι υποβάλλουν αίτημα φιλοξενίας

Τα άτομα  που μπορούν να υποβάλλουν αίτηση φιλοξενίας στον Ξενώνα πρέπει να είναι

 • Άπορα, οροθετικά άτομα ( εξετάσεις HIV οροθετικότητας), μη χρήστες τοξικών ουσιών.

Επίσης, μπορεί να είναι :

 • άνδρες, γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας, εθνικότητας και θρησκευτικών αντιλήψεων,
 • πρώην κρατούμενοι σωφρονιστικών ιδρυμάτων,
 • μετανάστες- πρόσφυγες,
 • άτομα με απολύτως ελεγχόμενα ψυχικά προβλήματα.

Χρόνος φιλοξενίας

·   Ο χρόνος φιλοξενίας των ατόμων, που πληρούν τα παραπάνω αναφερόμενα κριτήρια, ορίστηκε να είναι οι 6 μήνες, με επιτρεπόμενες εξαιρέσεις σε περιπτώσεις φιλοξενουμένων που κρίνεται αδύνατη η μοναχική διαβίωση για διάφορους σοβαρούς λόγους.

·     Τα άτομα που διαβιούν στον χώρο της δομής πρέπει να αποδεχτούν ορισμένους κανονισμούς του Ξενώνα και να συνεργάζονται με  το προσωπικό του Ξενώνα.

 

Κοινωνική απήχηση

Μολονότι στο ξεκίνημα λειτουργίας του Ξενώνα εκδηλώθηκαν πολλές αντιδράσεις σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία της δομής αυτής στον Πειραιά, με αποκορύφωμα την αρνητική στάση μαθητών γειτονικού σχολείου (κατάληψη σχολείου),  γρήγορα η ένταση αποκλιμακώθηκε χάρη στην ενημέρωση που πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι του Ξενώνα στον άμεσα ενδιαφερόμενο πληθυσμό. Την ενημέρωση αυτή υποστήριξαν και γνωστοποίησαν στο ευρύτερο κοινό τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Οι ενημερωτικές προσπάθειες είχαν ως αποτέλεσμα να παύσουν οι καταλήψεις και οι μαθητές  κυριολεκτικά  να «αγκαλιάσουν»  τους φιλοξενούμενους  του Ξενώνα πραγματοποιώντας ποικίλες εκδηλώσεις  ακόμα και υπέρ της οικονομικής ενίσχυσης των φιλοξενουμένων.

Σήμερα, διανύουμε μια περίοδο ηρεμίας και αποδοχής και, η λειτουργία του Ξενώνα μπορεί να χαρακτηριστεί ως ικανοποιητική, λαμβάνοντας υπ΄όψη τις πολύ μεγάλες δυσκολίες διοίκησης μιας δομής που χαρακτηρίζεται τόσο από την ανομοιογένεια  των φιλοξενουμένων όσο και από την ποικιλία των προβλημάτων.

Προσπαθούμε στα μέτρα των δυνατοτήτων μας να προσφέρουμε κάτι παραπάνω από τα τελείως απαραίτητα για τη δικαιωματικά αξιοπρεπή διαβίωση  κάθε ατόμου χωρίς να στιγματίζεται λόγω της οροθετικότητας HIV.

 

 


Στοιχεία Επικοινωνίας και Διασύνδεσης
Ξενώνας Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Πειραιά
Kέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ)  

Οδός : Βασιλικών 7,  Τ.Κ. : 18540 (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
Τηλ. και fax Δ/νσης :   210- 41.11.401 

Τηλ. Νοσηλευτικής-Ψυχοκοινωνικής υπηρεσίας : 210- 41.11.400

Το ΚΕΕΛΠΝΟ | Δομές / Λειτουργίες | Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί | Προγράμματα | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
Copyright (c) 2019 ΚΕΕΛΠΝΟ - Design & Development by SDC S.A.