Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων

 
en-USel-GR

 
Γραφείο Ηπατιτίδων
Υπεύθυνη του Γραφείου : Δρ Γ. Νικολοπούλου, Παιδίατρος – Λοιμωξιολόγος


Σκοπός
Λειτουργίες και Δράσεις
Στοιχεία Επικοινωνίας


Σκοπός
Το Γραφείο Ηπατιτίδων του ΚΕΕΛΠΝΟ λειτουργεί από το έτος 2000 και έχει σαν σκοπό :
- την πρόληψη της μετάδοσης των Ιογενών Ηπατιτίδων,
- την ενημέρωση κοινού και επαγγελματιών υγείας για θέματα μετάδοσης και πρόληψης Ιογενών Ηπατιτίδων, 
- την προαγωγή εμβολιασμού,
- τη βελτίωση της κλινικής φροντίδας των ατόμων που πάσχουν από Ιογενή Ηπατίτιδα Β και C,
- την Επιδημιολογική Επιτήρηση της Χρόνιας Ηπατίτιδας B και C μέσω μελέτης Cohort του Εθνικού Προγράμματος Ιογενούς Ηπατίτιδας ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

Λειτουργίες και Δράσεις

Οι δράσεις του Γραφείου Ηπατιτίδων είναι οι εξής:

Α. Επιδημιολογική Επιτήρηση Ιογενών Ηπατιτίδων

Cohort μελέτη χρόνιας Ηπατίτιδας B και C του Εθνικού Προγράμματος Ιογενούς Ηπατίτιδας ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ σε 23 κέντρα υποστήριξης ανά την Ελλάδα από το έτος 2003. Οι πληροφορίες που συλλέγονται σε ηλεκτρονικά δελτία καταγραφής αφορούν σε δημογραφικά στοιχεία, ιατρικό ιστορικό, πιθανή πηγή μόλυνσης,  κλινική εικόνα, εργαστηριακά ευρήματα, υπερηχογραφικά ευρήματα, ιολογικό έλεγχο, βιοψία ήπατος, θεραπεία, έκβαση. Τα αποτελέσματα της cohort μελέτης συμβάλλουν στην καταγραφή αξιόπιστων στοιχείων για την εξέλιξη των ασθενών της χώρας μας, με σκοπό τον ορθότερο προγραμματισμό των αναγκών για την Δημόσια Υγεία και την τεκμηριωμένη  απάντηση διεθνώς αναπάντητων ερωτημάτων. (πατήστε εδώ για πρωτόκολλο HBV, πρωτόκολλο HCV, Κέντρα Υποστήριξης)


Β. Ενημέρωση κοινού και επαγγελματιών υγείας για θέματα μετάδοσης και πρόληψης Ιογενών Ηπατιτίδων. Πιο αναλυτικά :

   - απάντηση σε τηλεφωνικά ερωτήματα,
   - αποστολή ενημερωτικού υλικού,  
   - διαρκής ενημέρωση και ανανέωση μέσω της ιστοσελίδας του ΚΕΕΛΠΝΟ,
   - διοργάνωση ομιλιών σε σχολεία, οργανισμούς, ιδρύματα και κοινότητες,    
   - συγγραφή άρθρων σε εφημερίδες και περιοδικά,
   - αποστολή εμπεριστατωμένων απαντήσεων σε ερωτήματα βουλευτών, οργανισμών, φορέων, ιδρυμάτων.

 

Γ. Διοργάνωση εκστρατείας ενημέρωσης την Παγκόσμια Ημέρα Ηπατίτιδας με διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων για τις Ιογενείς Ηπατίτιδες.

 

Δ. Παρακολούθηση των δηλωθέντων κρουσμάτων Ιογενών Ηπατιτίδων, των διαχρονικών τάσεων της επίπτωσης και του επιπολασμού και των παραγόντων κινδύνου.

 

Ε. Επιστημονική υποστήριξη και συγγραφή οδηγιών σε περιπτώσεις παρεμβάσεων σε επιδημίες ή μεμονωμένα κρούσματα ηπατιτίδων.

 

ΣΤ. Βελτίωση κλινικής φροντίδας

Για το συγκεκριμένο αντικείμενο υλοποιούνται τα εξής :

   - Επεξεργασία προτάσεων για την πρόληψη μετάδοσης Ιογενών Ηπατιτίδων από επαγγελματίες υγείας σε ασθενείς.

·        - Επεξεργασία προτάσεων για τη σύσταση & λειτουργία οδοντιατρικών ιατρείων για ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα.

   - Επεξεργασία προτάσεων για σύσταση και λειτουργία συλλόγου για την υποστήριξη & προστασία ασθενών με ηπατίτιδα C.

·        - Κοστολόγηση εξετάσεων μοριακής βιολογίας.

 

Ζ. Σύγκλιση Επιστημονικών Επιτροπών

Το Γραφείο Ηπατιτίδων συγκαλεί δύο (2) Επιστημονικές Επιτροπές :

  > Επιστημονική Επιτροπή Cohort (5 μέλη):

Σε κάθε συνεδρίαση μελέτης Cohort χρόνιας Ηπατίτιδας B και C του Εθνικού Προγράμματος Ηπατίτιδας ΚΕΕΛΠΝΟ συζητείται η πορεία της μελέτης Cohort χρόνιας Ηπατίτιδας B και C του Εθνικού Προγράμματος Ηπατίτιδας ΚΕΕΛΠΝΟ και λαμβάνονται αποφάσεις για τη περαιτέρω  εξέλιξη της πορείας  της. Το Γραφείο Ηπατιτίδων αναλαμβάνει την ευθύνη να ενημερώνει τους 23 Υπευθύνους των Κέντρων Υποστήριξης για τις εξελίξεις καθώς και να συντονίζει το έργο τους.

 

  > Επιστημονική Επιτροπή Ιογενούς Ηπατίτιδας (2017):

Συγκαλείται από το Γραφείο Ηπατιτίδων και απαρτίζεται από 22 μέλη.

Η Επιστημονική Επιτροπή Ιογενούς Ηπατίτιδας έχει καθαρά επιστημονικό και συμβουλευτικό ρόλο. Δέχεται εισηγήσεις του Γραφείου Ηπατιτίδων και παίρνει αποφάσεις για την προστασία της Δημόσιας Υγείας με βάση τα εκάστοτε επιστημονικά δεδομένα και τα κρατούντα στον Ευρωπαϊκό και τον διεθνή χώρο. Οι αποφάσεις της Επιστημονικής Επιτροπής Ιογενούς Ηπατίτιδας καταγράφονται και προωθούνται από το Γραφείο Ηπατιτίδων στο Δ.Σ. του ΚΕΕΛΠΝΟ για έγκριση και διακίνηση προς τους ενδιαφερομένους.

 

Η. Διαχείριση  ατυχημάτων

Πολύ συχνά το Γραφείο Ηπατιτίδων δέχεται και απαντά ερωτήσεις από επαγγελματίες υγείας που εκτέθηκαν σε ιούς της Ηπατίτιδας κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.

 

Θ. Μελέτη εμβολιαστικής  κάλυψης των επαγγελματιών υγείας έναντι της Ιογενούς Ηπατίτιδας Β

Αποστολή ερωτηματολογίου για την εμβολιαστική κάλυψη έναντι της Ηπατίτιδας Β. Το Γραφείο Ηπατιτίδων με τη σύμφωνη γνώμη της Επιστημονικής Επιτροπής Ιογενούς Ηπατίτιδας υλοποιεί μελέτη εμβολιαστικής κάλυψης των επαγγελματιών υγείας έναντι του ιού της ηπατίτιδας Β. (πατήστε)

 

Ι. Εκπροσώπηση (disease specific contact) της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς για τις Ιογενείς Ηπατίτιδες. Απάντηση ερωτηματολογίων που αποστέλλει ο ΠΟΥ και το ECDC σχετικά με τις ιογενείς ηπατίτιδες B και C στη χώρα μας. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές Διασκέψεις  Κορυφής για τις ηπατίτιδες B και C. Μετάφραση και σύνταξη επιστημονικών κειμένων και επιστολών από και προς την αγγλική και γαλλική γλώσσα.

 

Κ. Συμμετοχή σε δράσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ σε περιπτώσεις οξέων συμβάντων δημόσιας υγείας. (Συντονισμός Εμβολιαστικής Κάλυψης στην 7η Υγειονομική Περιφέρειας  Κρήτης - Πρωτοβάθμια Περίθαλψη Λαθρομεταναστών στον Έβρο, Iατροφαρμακευτική Περίθαλψη Αλλοδαπών στην Ελλάδα,  Kέντρα Υποδοχής Αστέγων κ.ά.).

 

Λ. Συμμετοχή στην Ιστοσελίδα και στο Newsletter του ΚΕΕΛΠΝΟ Συγγραφή, επικαιροποίηση, δημοσίευση επιστημονικών κειμένων.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας


  Τηλέφωνα επικοινωνίας :
  • 210 5212-181
  • 210 5212-178
  • 210 5212-183
  • 210 5212-182
  Fax : 210 5212180

Ώρες Επικοινωνίας: 8.00π.μ-15.30μ.μ


Το ΚΕΕΛΠΝΟ | Δομές / Λειτουργίες | Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί | Προγράμματα | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
Copyright (c) 2019 ΚΕΕΛΠΝΟ - Design & Development by SDC S.A.