Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων

 
en-USel-GR

 
Γενικά για τα συστήματα επιδημιολογικής επιτήρησης
Οι στόχοι της επιδημιολογικής επιτήρησης των λοιμωδών νοσημάτων είναι:
· η εκτίμηση της διασποράς ενός νοσήματος, προβλήματος ή συμβάντος και ο προσδιορισμός των ενεχόμενων παραγόντων κινδύνου
· η εκτίμηση της επίπτωσης ενός νοσήματος και η παρακολούθηση των διαχρονικών του τάσεων
· ο εντοπισμός επιδημιών και
· η αξιολόγηση παρεμβάσεων και στρατηγικών δημόσιας υγείας.
Η επιδημιολογική επιτήρηση γίνεται κυρίως μέσω των 3 συστημάτων επιτήρησης (βλ. παρακάτω), ενώ συμπληρωματικό ρόλο στην επιτήρηση παίζουν ειδικά συστήματα.
Στα πλαίσια της επίτευξης του παραπάνω έργου το Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης & Παρέμβασης του ΚΕΕΛΠΝΟ βρίσκεται σε συνεργασία με όλες τις Διευθύνσεις Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Το ΚΕΕΛΠΝΟ | Δομές / Λειτουργίες | Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί | Προγράμματα | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
Copyright (c) 2019 ΚΕΕΛΠΝΟ - Design & Development by SDC S.A.