Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων

 
en-USel-GR

 
Δημοσιεύσεις και χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη γρίπη

Δημοσιεύσεις

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση Πανδημίας Γρίπης 2009


Athanasiou M, Lytras T, Spala G, Triantafyllou E, Gkolfinopoulou K, Theocharopoulos G, Patrinos S, Danis K, Detsis M, Tsiodras S, Bonovas S, Panagiotopoulos T. Fatal cases associated with pandemic influenza A (H1N1) reported in Greece. PLoS Currents 2010; 2: RRN1194. Διαθέσιμο εδώ.


Devaux I, Kreidl P, Penttinen P, Salminen M, Zucs P, Ammon A; ECDC influenza surveillance group; national coordinators for influenza surveillance. Initial surveillance of 2009 influenza A(H1N1) pandemic in the European Union and European Economic Area, April-September 2009. Euro Surveill 2010; 15: pii=19740. Διαθέσιμο εδώ.


Lytras T, Theocharopoulos G, Tsiodras S, Mentis A, Panagiotopoulos T, Bonovas S; influenza surveillance report group. Enhanced surveillance of influenza A(H1N1)v in Greece during the containment phase. Euro Surveill 2009; 14: pii=19275. Διαθέσιμο εδώ. 


Panagiotopoulos T, Bonovas S, Danis K, Iliopoulos D, Dedoukou X, Pavli A, Smeti P, Mentis A, Kossivakis A, Melidou A, Diza E, Chatzidimitriou D, Koratzanis E, Michailides S, Passalidou E, Kollaras P, Nikolaides P, Tsiodras S. Cluster of new influenza A(H1N1) cases in travellers returning from Scotland to Greece - community transmission within the European Union? Euro Surveill 2009; 14: pii=19226. Διαθέσιμο εδώ.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Το ΚΕΕΛΠΝΟ | Δομές / Λειτουργίες | Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί | Προγράμματα | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
Copyright (c) 2019 ΚΕΕΛΠΝΟ - Design & Development by SDC S.A.