Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων

 
en-USel-GR

 
Επιτήρηση και επιδημιολογικά δεδομένα της γρίπης
Η γρίπη επιτηρείται από το Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης του ΚΕΕΛΠΝΟ μέσω:
1. Συστήματος Παρατηρητών Νοσηρότητας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (sentinel)
2. Συστήματος Υποχρεωτικής Δήλωσης, για την εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη (δηλώνεται με το ειδικό δελτίο)
3. Συστήματος Επιτήρησης Σοβαρών Περιστατικών που χρήζουν νοσηλείας σε ΜΕΘ

Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2018-2019 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκινάει την εβδομάδα 40/2018 (1 Οκτ-7 Οκτ 2018) και θα διαρκέσει έως και την εβδομάδα 20 (13 Μαίου- 19 Μαίου) του 2019.

- Επιδημιολογική επιτήρηση του νοσήματος
- Επιδημιολογικά δεδομένα
  • Ετήσιες εκθέσεις :
Ετήσια Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης, Περίοδος 2017-2018
Ετήσια Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης, Περίοδος 2016-2017
Ετήσια Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης, Περίοδος 2015-2016
Ετήσια Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης, Περίοδος 2014-2015
Ετήσια Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης, Περίοδος 2013-2014
Ετήσια Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης, Περίοδος 2012-2013
Ετήσια Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης, Περίοδος 2011-2012

Ετήσια Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης, Περίοδος 2010-2011
  • Εβδομαδιαίες εκθέσεις :
Περίοδος 2018 - 2019

Περίοδος 2017 - 2018
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 20/2018
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 19/2018
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 18/2018
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 17/2018
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 16/2018

Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 15/2018
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 14/2018
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 13/2018
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 12/2018
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 11/2018

Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 10/2018
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 09/2018
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 08/2018
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 07/2018
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 06/2018
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 05/2018
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 04/2018

Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 03/2018
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 02/2018

Παλαιότερες εβδομαδιαίες εκθέσεις
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 20/2017
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 19/2017
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 18/2017
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 17/2017
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 16/2017
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 15/2017
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 14/2017
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 13/2017
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 12/2017
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 11/2017
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 10/2017
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 09/2017
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 08/2017
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 07/2017
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 06/2017
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 05/2017
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 04/2017
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 03/2017
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 02/2017
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 01/2017

Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 52/2016
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 51/2016
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 50/2016
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 49/2016
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 48/2016
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 47/2016
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 46/2016
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 45/2016
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 44/2016
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 43/2016
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 42/2016
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 41/2016
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 20/2014
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 19/2014
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 18/2014
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 17/2014
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 16/2014
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 15/2014

Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 14/2014
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 13/2014
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 12/2014
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 11/2014
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 10/2014
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 9/2014
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 8/2014
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 7/2014
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 6/2014
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 5/2014
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 4/2014
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 3/2014
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 2/2014
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 1/2014
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 52/2013
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 51/2013
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 50/2013
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 49/2013
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 48/2013
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 47/2013
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 46/2013
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 45/2013
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 44/2013
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 43/2013
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδες 40,41,42/2013
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 20/2013
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 16/2013
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 15/2013
'Eκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 2/2013
'Eκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 1/2013
'Eκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 51/2012
'Eκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 50/2012

'Eκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης στην Ελλάδα, εβδομάδα 49/2012
Συνέχιση της επιτήρησης πέραν της περιόδου γρίπης:
Eπιτήρηση κατά την περίοδο γρίπης:

Εβδομάδα 20/2007 (14 Μαΐου - 20 Μαΐου 2007)
Εβδομάδα 19/2007 (7 Μαΐου - 13 Μαΐου 2007)
Εβδομάδα 18/2007 (30 Απριλίου - 6 Μαΐου 2007)
Εβδομάδα 16/2007 (16 Απριλίου - 22 Απριλίου 2007)
Εβδομάδα 15/2007 (9 Απριλίου - 15 Απριλίου 2007)
Εβδομάδα 14/2007 (2 Απριλίου - 8 Απριλίου 2007)
Εβδομάδα 13/2007 (26 Μαρτίου - 1 Απριλίου 2007)
Εβδομάδα 12/2007 (19 Μαρτίου - 25 Mαρτίου 2007)
Εβδομάδα 11/2007 (12 Μαρτίου - 18 Mαρτίου 2007)
Εβδομάδα 10/2007 (5 Μαρτίου - 11 Mαρτίου 2007)
Εβδομάδα 9/2007 (26 Φεβρουαρίου - 4 Mαρτίου 2007)
Εβδομάδα 8/2007 (19 Φεβρουαρίου - 25 Φεβρουαρίου 2007)
Εβδομάδα 7/2007 (12 Φεβρουαρίου - 18 Φεβρουαρίου 2007)
Εβδομάδα 6/2007 (5 Φεβρουαρίου - 11 Φεβρουαρίου 2007)
Εβδομάδα 5/2007 (29 Ιανουαρίου - 4 Φεβρουαρίου 2007)
Εβδομάδα 4/2007 (22 Ιανουαρίου - 28 Ιανουαρίου 2007)
Εβδομάδα 3/2007 (15 Ιανουαρίου - 21 Ιανουαρίου 2007)
Εβδομάδα 2/2007 (8 Ιανουαρίου - 14 Ιανουαρίου 2007)
Εβδομάδα 1/2007 (1 Ιανουαρίου - 7 Ιανουαρίου 2007)
Εβδομάδα 52/2006 (25 Δεκεμβρίου - 31 Δεκεμβρίου 2006)
Εβδομάδα 51/2006 (18 Δεκεμβρίου - 24 Δεκεμβρίου 2006)
Εβδομάδα 50/2006 (11 Δεκεμβρίου - 17 Δεκεμβρίου 2006)
Εβδομάδα 49/2006 (4 Δεκεμβρίου - 10 Δεκεμβρίου 2006)
Εβδομάδα 48/2006 (27 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006)
Εβδομάδα 40/2006 (2-8/10/2006) έως εβδομάδα 47/2006 (20-26/11/2006)
Το ΚΕΕΛΠΝΟ | Δομές / Λειτουργίες | Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί | Προγράμματα | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
Copyright (c) 2019 ΚΕΕΛΠΝΟ - Design & Development by SDC S.A.