Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων

 
en-USel-GR

 
Πληροφορίες για επαγγελματίες υγείας


Μέτρα πρόληψης και ελέγχου του νοσήματος :
Οδηγίες για τα Νοσοκομεία (2018-2019)
Δήλωση Γρίπης
Δελτίο Δήλωσης κρούσματος γρίπης (Ορισμός Κρούσματος, Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου)
Εργαστηριακός έλεγχος των υπό διερεύνηση κρουσμάτων για γρίπη (Οδηγίες & Συνοδευτικό Δελτίο Δειγματοληψίας) [9/2018]
 

Παρακολούθηση εμβολιασμού Ιατρονοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού
Φόρμα στοιχείων εμβολιασμού ανά Νοσοκομείο ή ΚΥ ή ΥΠΕ (word)
Φόρμα στοιχείων εμβολιασμού ανά Νοσοκομείο ή ΚΥ ή ΥΠΕ (pdf)

Φόρμα στοιχείων εμβολιασμού ανά Κλινική ή Τμήμα (word)
Φόρμα στοιχείων εμβολιασμού ανά Κλινική ή Τμήμα (pdf)

    

Γρίπη και Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) : 
 
Το ΚΕΕΛΠΝΟ | Δομές / Λειτουργίες | Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί | Προγράμματα | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
Copyright (c) 2019 ΚΕΕΛΠΝΟ - Design & Development by SDC S.A.