Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων

 
en-USel-GR

 
Ελληνικά και διεθνή προγράμματα στα οποία συμμετέχει - οργανώνει το ΚΕΕΛΠΝΟ
- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Επιδημιολογία Πεδίου – Εθνική κατεύθυνση (EPIET MS-track) 2019

- Πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιότητας για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Επιδημιολογία Πεδίου_2018

- Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα- Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Επιδημιολογία Πεδίου (EPIET) και τη Μικροβιολογία Δημόσιας Υγείας (EPIET – EUPHEM)

                                                                                         
                                    (για πληροφορίες πατήστε στην εικόνα)                                                               (δείτε το φυλλάδιο του εκπαιδευτικού προγράμματος)
Προκήρυξη θέσης εξειδίκευσης στο γνωστικό πεδίο της Μικροβιολογίας Δημόσιας Υγείας, στο πλαίσιο του συγκεριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος EUPHEΜ του ECDC.
(Δείτε την προκήρυξη, εδώ)
Προκήρυξη 12 θέσεων στην Επιδημιολογία Πεδίου, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος EPIET του ECDC.
(Δείτε την προκήρυξη, εδώ)

Τις πληροφορίες αυτές θα βρείτε και στο ακόλουθο link :

http://ecdc.europa.eu/EN/ABOUTUS/JOBS/Pages/fellowships.aspx


- Promotion of Immunization for Health Professionals in Europe- HProImmune (Προώθηση του εμβολιασμού των Επαγγελματιών Υγείας)

(Πατήστε στην εικόνα για να μάθετε περισσότερα)

- "Ενίσχυση και αναβάθμιση του ΠΕΔΥ Θεσσαλίας (προμήθεια επιστημονικού και εργαστηριακού εξοπλισμού, ενίσχυση και αναβάθμιση των συστημάτων και των λειτουργιών"


- "Διαπίστευση των μεθόδων που χρησιμοποιούν τα Εργαστήρια του Δικτύου Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας (ΔΕΔΥ)"

(δείτε το πρόγραμμα πατώντας στην εικόνα)


- "Υλοποίηση Δράσεων Κάλυψης Ιατρικών και Ψυχοκοινωνικών αναγκών Αλλοδαπών Υπηκόων Τρίτων Χωρών που ενδεχομένως χρήζουν διεθνούς προστασίας στην περιοχή του Έβρου
".
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ


- Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας Βουλγαρίας, 2007-2013
- Episouth

Οι χώρες της Μεσογείου, έχουν ομοιότητες ως προς την επιδημιολογία των λοιμωδών νοσημάτων, κατά συνέπεια έχουν κοινά προβλήματα Δημόσιας Υγείας. Το 2006 το EpiSouth Project ξεκίνησε ως ένα πλαίσιο συνεργασίας για την επιτήρηση των λοιμωδών μεταδοτικών νοσημάτων και την εκπαίδευση των χωρών της Μεσογείου. Έως και σήμερα 27 χώρες από τη Νότιο Ευρώπη, τα Βαλκάνια, τη Βόρειο Αφρική και τη Μέση Ανατολή είναι μέλη του EpiSouth και διάφοροι Διεθνείς Οργανισμοί και Φορείς συνεργάζονται: το Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων της Ευρώπης (ECDC),η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το Υπουργείο Εργασίας, Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής της Ιταλίας, Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ). Το ΕpiSouth συντονίζεται από το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας της Ιταλίας.
Τρία πακέτα εργασίας, η Διασυνοριακή ετοιμότητα για επιδημίες, τα νοσήματα που προλαμβάνονται με εμβολιασμό στους μετακινούμενους πληθυσμούς και οι Διασυνοριακά αναδυόμενες ζωονόσοι αναπτύσσονται και υλοποιούνται από τους Οργανισμούς Δημόσια Υγείας της Γαλλίας, Βουλγαρίας και Ελλάδας (ΚΕΕΛΠΝΟ). Αυτά τα τρία πακέτα αποτελούν πυλώνες πάνω στους οποίους το πρόγραμμα αναπτύσσεται πιλοτικά.
Η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των χωρών και η εκπαίδευση είναι πακέτα εργασίας που αναπτύσσουν τη λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα του δικτύου και υλοποιούνται από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάδοβας στην Ιταλία και τον Οργανισμό Δημόσιας Υγείας της Ισπανίας αντιστοίχως.
Το δίκτυο, www.episouth.org, συνοπτικά έχει επιτύχει στο να δημιουργήσει συνοχή, αμοιβαία εμπιστοσύνη και συνεπή στη συνεργασία των χωρών σε θέματα Δημόσιας Υγείας, τόσο σε περιοχές παρακείμενες των χωρών του EpiSouth όσο και εντός αυτών με δυναμική διασυνοριακής επέκτασης. Επισημαίνεται ότι η περιοχή EpiSouth δεν υπάγεται σε κανένα άλλο ενιαίο δίκτυο ή φορέα ή οργανισμό.


- 2ο Πρόγραμμα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέας της Υγείας (2008-2013) -

- "Πρόγραμμα Εργασίας 2012"

Σας ενημερώνουμε ότι το "Πρόγραμμα Εργασίας 2012" του 2ου προγράμματος της ΕΕ στον τομέα της υγείας (2008-2013) δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ. Το πρόγραμμα εργασίας ορίζει τις δραστηριότητες οι οποίες θα συγχρηματοδοτηθούν μέσω του ανωτέρω προγράμματος.  

Η προθεσμία για υποβολή προτάσεων για συγχρηματοδότηση είναι : 9 Μαρτίου 2012.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα εργασίας και για το πώς υποβάλλονται προτάσεις για συγχρηματοδότηση προγραμμάτων (projects), διασκέψεων (conferences), κοινών δράσεων με Κράτη Μέλη (joint actions) και επιχορηγήσεων λειτουργιών εξόδων (operating grants) για ΜΚΟ παρέχονται στην ιστοσελίδα της Ε. Επιτροπής (πατήστε για να δείτε αναλυτικά).

 

Το ΚΕΕΛΠΝΟ | Δομές / Λειτουργίες | Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί | Προγράμματα | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
Copyright (c) 2019 ΚΕΕΛΠΝΟ - Design & Development by SDC S.A.