Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων

 
en-USel-GR

 
"Διαπίστευση των μεθόδων που χρησιμοποιούν τα Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας"

Το Δίκτυο Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας υπέβαλε και εγκρίθηκε από την Διαχειριστική Αρχή η χρηματοδότηση των κάτωθι πράξεων ¨που αφορούν την Διαπίστευση των μεθόδων που εφαρμόζουν τα εργαστήρια του Δικτύου.
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της αίτησης χρηματοδότησης είναι τα ποσά που θα εκταμιευθούν από το πρόγραμμα να καλύψουν πάγια σταθερά κόστη και πάγιες δαπάνες που απορρέουν από την παραγωγική δραστηριότητα των συστηματοποιημένων εργαστηρίων του δικτύου, βάσει των απαιτήσεων του προτύπου ISO 17025:2005.στο οποίο διαπιστεύονται τα εργαστήρια.
ΣΤΟΧΟΣ
Η διαπίστευση των μεθόδων που εφαρμόζουν τα εργαστήρια και οι επέκταση των διαπιστευμένων μεθόδων τους από το ΕΣΥΔ για την άρτια λειτουργία τους.
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Άξονας Προτεραιότητας <<Εδραίωση της  Μεταρρύθμισης στον τομέα της Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου>> του Επιχειρησιακού Προγράμματος <<Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013>> υλοποιεί τις παρακάτω πράξεις:

Α. Διαπίστευση Μεθόδων για τα Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας στις Περιφέρειες Σύγκλισης   (Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κρήτης)
Συνολικός προϋπολογισμός:  507.504,15  €  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).
Η αξιολογημένη πράξη περιλαμβάνει 3 υποέργα που επιμερίζονται σε συγκεκριμένες δράσεις με αντίστοιχους τίτλους
§    Διαπίστευση/επέκταση της Διαπίστευσης των ΠΕΔΥ Θεσσαλίας, ΠΕΔΥ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ΠΕΔΥ Κρήτης, ΠΕΔΥ Ηπείρου, ΠΕΔΥ Δυτικής Ελλάδας
§    Διακρίβωση μετρητικού εξοπλισμού των εργαστηρίων
§    Διαπίστευση/επέκταση του πεδίου Διαπίστευσης των εργαστηρίων από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.)
 
Β. Διαπίστευση Μεθόδων για τα Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας στις Περιφέρειες     Σταδιακής Εξόδου (Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας)
               Συνολικός προϋπολογισμός:     214.179,47  €  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).
Η αξιολογημένη πράξη περιλαμβάνει 3 υποέργα με αντίστοιχους τίτλους
§    Διαπίστευση/επέκταση της Διαπίστευσης τoυ ΚΕΔΥ και του ΠΕΔΥ Κεντρικής Μακεδονίας
§    Διακρίβωση μετρητικού εξοπλισμού των εργαστηρίων
§    Διαπίστευση/επέκταση του πεδίου Διαπίστευσης των εργαστηρίων από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.)

Γ.  Διαπίστευση Μεθόδων για τα Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας στις Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Νοτίου Αιγαίου)                       
Συνολικός προϋπολογισμός:    75.455,21    (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).
Η αξιολογημένη πράξη περιλαμβάνει 3 υποέργα με αντίστοιχους τίτλους
§    Επέκταση της Διαπίστευσης του ΠΕΔΥ Νοτίου Αιγαίου
§    Διακρίβωση μετρητικού εξοπλισμού των εργαστηρίων
§    Διαπίστευση/επέκταση του πεδίου Διαπίστευσης των εργαστηρίων από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  797.138,83 €
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  Αύγουστος 2012  - 2013
Υπεύθυνη Πράξης Έργου: Ε. Χατζηπασχάλη

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ

«ΕΛΕΓΧΩ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΟΥ»

Το ΚΕΕΛΠΝΟ-ΔΕΔΥ πέρα από το στόχο που έχει για την ανάπτυξη και λειτουργία ενός οργανωμένου εργαστηριακού δικτύου που εξασφαλίζει την επιτήρηση της Δημόσιας Υγείας στη χώρα,φροντίζει και για την υπεύθυνη ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού στον τομέα αυτό.
Ο εκσυγχρονισμός και η προσπάθεια για συνεχή επικαιροποίηση των γνώσεων των εργαζομένων στο τομέα της Δημόσιας Υγείας είναι συνεχής
Στο πλαίσιο της πράξης «ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ» ΕΣΠΑ 2007-2013 έχει δημιουργηθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ
α) Οδηγίες δειγματοληψίας 
β) οπτικοακουστικό υλικό που αφορά τις μεθόδους δειγματοληψίας σε νερά και απόβλητα
γ) οι παρουσιάσεις από όλες τις ημερίδες, εκπαιδευτικά σεμινάρια και πρακτικής άσκησης  που έχουν  πραγματοποιηθεί σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.


Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει σαν σκοπό τον έλεγχο των γνώσεων σας στην ορθή τήρηση των διαδικασιών δειγματοληψίας βάση των αντίστοιχων προτύπων ISO .Η διαδικασία σας ενθαρρύνει στην ανασκόπηση αλλά και εμπέδωση των διαδικασιών.
Για την πραγματοποίηση του ερωτηματολογίου θα πρέπει
- Να αποκτήσετε κωδικό πρόσβασης (password) .Παρακαλούμε να το ζητήσετε στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση  sampling.dedy@keelpno.gr
Όταν σας αποσταλεί ο κωδικός πρόσβασης στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση μπορείτε συνεχίσετε.
- Να εισάγεται το όνομα  σας και τον κωδικό πρόσβασης που λάβατε.
- Με την εισαγωγή στο ερωτηματολόγιο συμπληρώνετε μία- μία τις ερωτήσεις. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα δεν  επιτρέπει την περάτωση και υποβολή του αν δεν έχει συμπληρωθεί  το σύνολο των ερωτήσεων
- Όταν ολοκληρώσετε το ερωτηματολόγιο επιλέγετε SUBMIT και εμφανίζονται στην οθόνη τα αποτελέσματα σας.
Οδηγίες Δειγματοληψίας
 
              Η αφίσα του Προγράμματος                                                                   Το επίσημο flyer του Προγράμματος

                    


Ημερίδες στο πλαίσιο του Προγράμματος
- Ημερίδα Ηπείρου, "Ποιότητα και Περιβαλλοντικοί Έλεγχοι", Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, 3 Δεκεμβρίου 2014, Ιωάννινα


(Πατήστε στην εικόνα για να δείτε την πρόσκληση και το πρόγραμμα)
Υλικό - Παρουσιάσεις

- Ημερίδα Δυτικής Μακεδονίας, "Παρεμβάσεις στη Δημόσια Υγεία, "Μποδοσάκειο" Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας, 10 Απριλίου 2014


(Πατήστε στην εικόνα για να δείτε την πρόσκληση και το πρόγραμμα)
Υλικό - Παρουσιάσεις

- Ημερίδα Δυτικής Ελλάδας "Ποιότητα και Περιβαλλοντικοί Έλεγχοι", Ξενοδοχείο Plaza, 28 Νοεμβρίου 2014, Ναύπακτος


- Ημερίδα Στερεάς Ελλάδας "Μέθοδοι δειγματοληψίας υδάτων για μικροβιολογικό και χημικό έλεγχο. Ερμηνεία αποτελεσμάτων - Διορθωτικές ενέργειες", Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, 24 Οκτωβρίου 2014, Λαμία




(Πατήστε στην εικόνα για να δείτε την πρόσκληση και το πρόγραμμα)

Υλικό - Παρουσιάσεις



- Ημερίδα Βορείου Αιγαίου "Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντικοί Έλεγχοι", ΚΕΚ Μυτιλήνης, 13 Οκτωβρίου 2014, Μυτιλήνη





- Ημερίδα ΠΕΔΥ Κρήτης "Διερεύνηση επιδημίας: Σύγχρονες Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και ο ρόλος των εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας", Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), 26 Ιουνίου 2014, Ηράκλειο



(Πατήστε στην εικόνα για να δείτε την πρόσκληση και το πρόγραμμα)

Υλικό - Παρουσιάσεις


- Ημερίδα Νοτίου Αιγαίου "Ποιότητα Νερού - Μέθοδοι δειγματοληψίας", Αμφιθέατρο Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, 11 Ιουνίου 2014, Ρόδος


- Ημερίδα ΠΕΔΥ Κεντρικής Μακεδονίας "Παρεμβάσεις στη Δημόσια Υγεία", Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, 11 Απριλίου 2014, Θεσσαλονίκη



(Πατήστε στην εικόνα για να δείτε την πρόσκληση και το πρόγραμμα)


Υλικό - Παρουσιάσεις



- Ημερίδα ΠΕΔΥ "Παρεμβάσεις στη Δημόσια Υγεία", Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, 4 Απριλίου 2014, Κέρκυρα



(Πατήστε στην εικόνα για να δείτε την πρόσκληση και το πρόγραμμα)

Υλικό - Παρουσιάσεις


- Ημερίδα Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης " Παρεμβάσεις στη Δημόσια Υγεία", Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής "Σισμανόγλειο", 28 Μαρτίου 2014, Κομοτηνή

(Πατήστε στην εικόνα για να δείτε την πρόσκληση και το πρόγραμμα)


- Ημερίδα ΚΕΔΥ
"Διαπίστευση των μεθόδων που χρησιμοποιούν τα Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας στις Περιφέρειες", Ξενοδοχείο Τιτάνια, 22 Νοεμβρίου 2013, Αθήνα

 
(Πατήστε στην εικόνα για να δείτε την πρόσκληση και το πρόγραμμα)

Υλικό - Παρουσιάσεις

- Ημερίδα ΠΕΔΥ Θεσσαλίας "Διαπίστευση των μεθόδων που χρησιμοποιούν τα Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας στις Περιφέρειες"
, Αμφιθέατρο Κτιρίου Κατσίγρα, 15 Νοεμβρίου 2013, Λάρισα



(Πατήστε στην εικόνα για να δείτε την πρόσκληση και το πρόγραμμα)

Υλικό - Παρουσιάσεις

Ημερίδα Πελοποννήσου «Παρεμβάσεις στη Δημόσια Υγεία», Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης, 6 Μαρτίου 2014, Τρίπολη



(Πατήστε στην εικόνα για να δείτε την πρόσκληση και το πρόγραμμα)

Υλικό - Παρουσιάσεις

Το ΚΕΕΛΠΝΟ | Δομές / Λειτουργίες | Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί | Προγράμματα | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
Copyright (c) 2019 ΚΕΕΛΠΝΟ - Design & Development by SDC S.A.