Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων

 
en-USel-GR

 
Νομικό πλαίσιο λειτουργίας ΚΕΕΛΠΝΟ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το νομιικό πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού σε pdf

 

1.

΄Αρθρο 26 του Ν. 2071/1992  ΦΕΚ 123Α΄/15-7-1992

 

΄Ιδρυση Κ.Ε.Ε.Λ.

2.

Π.Δ. 358/1992 ΦΕΚ 179Α΄/ 24-11-1992

 

Οργάνωση, λειτουργία, αρμοδιότητες Κ.Ε.Ε.Λ.

3.

Υ1/οικ.5028/2001- ΦΕΚ 831Β΄/29-6-2001

 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Κ.Ε.Ε.Λ.

4α.4β.

 ΔΥ1δ/οικ.148214//20-11-2007

 

ΔΥ1δ/οικ.146004//6-11-2009

ΦΕΚ: 477/9-11-2009 (Tεύχος Yπαλλήλων Eιδικών Θέσεων & Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου & Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα)

Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

 Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) & ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού

 

4.γ.

ΔΥ1δ/οικ.108491//6-9-2010

Τροποποίηση της ΔΥ1δ/οικ.146004//6-11-2009 απόφασης που αφορά στον διορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ).

 

5.

Π.Δ. 407/1993 ΦΕΚ 174 Α/5-10-1993

Εξαίρεση Κ.Ε.Ε.Λ. από το δημόσιο τομέα

 

6.

Με το άρθρο 1. του Ν. 3812/2009, ΦΕΚ 234 Α΄/18-12-2009 προσετέθη ως περ. ιστ.στην παρ.  2. Του αρ. 14 του Ν. 2190/1994

Εξαίρεση του Ιατρικού και Νοσηλευτικού Προσωπικού του ΚΕΕΛΠΝΟ από το σύστημα προσλήψεων του Ν. 2190/1994

7.

Γνωμοδότηση του Γενικού Δ/ντή του Υπ. Προεδρίας με αριθ.ΔΙΠΙΔΔ/Β2/2/27750/6-10-94

Δυνατότητα του Κ.Ε.Ε.Λ. ως ΝΠΙΔ να προσλαμβάνει προσωπικό πέραν του προβλεπόμενου στο Π.Δ. 358/92

 

8.

Γνωμοδότηση του Γενικού Δ/ντή του Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με αριθμό ΔΙΠΙΔΔ/Β2/272/5958/11-3-1997

Καθορισμός εύρους εποπτείας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας όσον αφορά την αρμοδιότητα να εγκρίνει τις προσλήψεις προσωπικού.

 

9.

Π.Δ. 238/1995 ΦΕΚ 137 Α/ 28-6-1995

Εξαίρεση Κ.Ε.Ε.Λ. από τη διαδικασία προμηθειών που ισχύει στο Δημόσιο

 

10.

Π.Υ.Σ. 33/27-12-06 ΦΕΚ 280 Α΄/28-12-2006, της οποίας παρατάθηκε η ισχύ με το αρ. 5 της ΠΥΣ 28/2009 (ΦΕΚ 237Α΄/31-12-2009)

Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα μέχρι 31/12/2010

 

11.

Αρθρο 10 Π.Δ. /95/2000 (ΦΕΚ 76 Α΄/10-3-2000 – «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας»

Εποπτεία Κ.Ε.Ε.Λ. από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής

 

12.

 

Αρ. 20 Ν. 2889/2001 ΦΕΚ 37 Α΄/2-3-01

 

 

Σύσταση Γραφείου Πρόληψης Βιολογικών και Τοξικών Κινδύνων

13.

ΦΕΚ 1554 Β΄ /12-12-2002

 

Καθορισμός Αποζημίωσης Προέδρου, Μελών και Γραμματείας Δ.Σ. του Κ.Ε.Ε.Λ.

 

14.

Αρ. 44 Ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 296 Α΄-23/12/2003)

ΘΕΜΑΤΑ Κ.Ε.Ε.Λ.

  • Αρχείο κρουσμάτων για κάθε λοιμώδες νόσημα
  • Παρεμβάσεις με κινητές μονάδες
  • Απασχόληση γιατρών και λοιπού προσωπικού Ε.Σ.Υ. στο Κ.Ε.Ε.Λ.

 

15.

Αρ. 20 Ν. 3370/2005 ( ΦΕΚ 176 Α’ – 11/7/2005)

Μετονομασία Κ.Ε.Ε.Λ. σε ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

και λοιπές ρυθμίσεις.

16.

Αρ.4  παρ.2  εδ.9  & Αρ.10 παρ.3 εδ.κβ  Ν. 3402/2005 ( ΦΕΚ 258 Α’ – 17/10/2005)

 

ΘΕΜΑΤΑ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

  • Συνεργασία με Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας.
  • Κοινοποίηση ανεπιθύμητων συμβάντων από τα Κέντρα Αίματος.
Το ΚΕΕΛΠΝΟ | Δομές / Λειτουργίες | Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί | Προγράμματα | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
Copyright (c) 2019 ΚΕΕΛΠΝΟ - Design & Development by SDC S.A.